Back

Anunţ privind organizare concurs recrutare pentru ocupare funcţii vacante

ANUNŢ
Nr. 8246/29.07.2016

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

Concursul se organizează la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, în data de 29 august 2016 - proba scrisă, ora 10,00-pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii; Serviciului Monitorizare şi Laboratoare; ora 12,00 - pentru funcţia publică din cadrul Biroului Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane şi 31 august 2016 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj şi la nr. de telefon: 0251.530.010.

Documente model: