Back

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații (în cadrul proiectului-pilot al ANFP)

Clarificări (30 august 2023):

  • Concursul pentru ocuparea postului specificat în acest anunț este organizat în cadrul celei de-a doua etape a proiectului-pilot desfășurat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (detalii în secțiunea dedicată proiectului, pe pagina web a ANFP - www.anfp.gov.ro/continut/Concurs_national__Proiect_pilot). La acest concurs pot participa doar candidaţii declarați eligibili după etapa de recrutare a proiectului-pilot organizată de Agentia Naţională a Funcționarilor Publici, care sunt notificaţi prin intermediul platformei informatice de concurs, cu privire la organizarea etapei de selecţie corespunzătoare funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant, pentru care au promovat etapa de recrutare, iar constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.

Arhivă concursuri