Anunț privind decizia de emitere a Autorizației integrate de mediu (Colectarea și tratarea deșeurilor - Craiova - SC ECO TOTAL)

DECIZIE de emitere a AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU Nr.  6547/21.12.2018   Urmare cererii adresate de SC ECO TOTAL SRL cu sediul în Str. Crângului, nr.2A, municipiul...

Anunț privind solicitarea Autorizației integrate de mediu (Creșterea păsărilor - Cârcea - SC AVICOLA RAGGI)

Anunţ public 14.12.2018   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC AVICOLA RAGGI SRL  a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de...

Anunț privind dezbaterea publică (Colectarea și tratarea deșeurilor - Craiova - SC ECO TOTAL)

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ 24.09.2018   A.P.M. Dolj şi SC ECO TOTAL SRL  anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a...

Anunț privind solicitarea Autorizației integrate de mediu (Colectarea și tratarea deșeurilor - Craiova - SC ECO TOTAL)

Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu Nr. 6547/24.08.2018   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC ECO...

Anunţ public privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu (Depozitul de deşeuri - SC ECO SUD SA)

Anunţ public 10.08.2018 APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite pentru activitatea “ Depozitul de deşeuri,...

Anunţ privind solicitarea AIM (Depozite deşeuri peste 25.000 t - Craiova-Mofleni - SC ECOSUD)

Anunţ public 21.11.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC ECO SUD SA a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite...

Anunţ privind emiterea AIM (Fabricare adezivi - Cârcea - SC MULTIBOND DURAL)

Anunț public 27.10.2017   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Anunţ privind decizia de emitere a AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunț public 22.06.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea   6.6. Creşterea...

Concluzie BAT păsări şi porci

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a...

Anunţ privind solicitarea AIM (Fermă avicolă - Cârcea - SC AVICOLA RAGGI)

Anunţ public 19.01.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC AVICOLA RAGGI SRL solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Completări documentaţie 4 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 4 (ianuarie 2017) Raport de amplasament - completări 4 (ianuarie 2017)

Completări documentaţie 3 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 3 (decembrie 2016) Raport de amplasament - completări 3 (decembrie 2016)

Completări documentaţie 2 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 2 (08.11.2016) Raport de amplasament - completări 2 (noiembrie 2016)

Anunţ privind dezbaterea publică (Fermă creştere păsări - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunţ public 04.10.2016   A.P.M. Dolj şi S.C. GIDAZI S.R.L. anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei...

Completări documentaţie AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular solicitare - completări oct. 2016 Raport de amplasament - completări oct. 2016

Anunţ privind solicitarea AIM (Creşterea păsărilor - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunţ public 22.08.2016   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC GIDAZI SRL a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Anunţ privind dezbaterea publică (Fabricare adezivi - Cârcea - SC MULTIBOND DURAL)

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ 16.06.2016    A.P.M. Dolj şi SC MULTIBOND DURAL SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de...

Anunţ privind emiterea AIM (Arderea combustibililor - Craiova - SE Craiova II)

Anunţ 26.05.2016   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea “ 1.1. Arderea combustibililor în...

Proiect AIM - S CEO Craiova II

Reclamaţii, sesizări şi răspunsuri cu măsuri - SE Craiova II

Sesizare Stefan Doru Sesizare Mihai Ciuca si locuitorii Garda de Mediu Dolj

Completări documentaţie AIM (Instalaţie desulfurare - SE Craiova II)

APM-DJ Adresă APM-DJ Teste rezumat Completări documentaţie instalaţie desulfurare Completări documentaţie Raport desulfurare Teste Performanţă.RO

Completări documentaţie AIM (Instalaţii de ardere - SE Craiova II)

Completări documentaţii în vederea eliberării Autorizaţiei Intergrate de Mediu - Instalaţii de ardere, titular SE Craiova II Descarcă document (Informaţii privind Instalaţia de desulfurare)

Anunţ privind emiterea AIM (Creşterea porcilor - Băileşti - SC MC PORCKY)

Anunţ privind decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu Nr. 10270/27.10.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a...

Anunţ privind emiterea AIM (Depozite de deşeuri C5 - Craiova-Mofleni - SC ECO SUD)

Anunţ public Nr. 8136/22.07.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea „Depozite de deşeuri,...

Anunţ privind emiterea AIM (Producere piese din material plastic - Craiova - SC MAGNA EXTERIORS & INTERIORS)

Anunţ public 29.05.2015   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea "...

Anunţ privind dezbaterea publică privind solicitarea AIM (Fermă creştere porci - Băileşti - SC MCPORCKY)

Anunţ public 05.03.2015   APM Dolj şi  SC MC PORCKY SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind solicitarea de obţinere a autorizaţiei...

Anunţ privind dezbaterea publică (Fabricare produse din materiale plastice - Craiova - SC MAGNA Exteriors & Interiors )

Anunţ public 02.02.2015   APM Dolj şi  SC MAGNA EXTERIORS&INTERIORS SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de...

Anunţ privind solicitarea Autorizaţiei integrate de mediu (Fabricare produse din plastic - Craiova - SC MAGNA Exteriors & Interiors)

ANUNŢ PUBLIC Nr. 9449/26.01.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea " Fabricarea...

Completări AIM C5 (Depozit deşeuri - Craiova-Mofleni - SC ECO SUD)

Coordonate Stereo-WGS84 Mod verificare functionare sistem impermeabilizare si sistem drenaj Punctul 1_3_4_5 Referat INHGA Studiu Hidrogeologic Depozit deseuri Mofleni ...

Anunţ privind dezbaterea publică (Depozite deşeuri - Mofleni - SC ECO SUD)

Anunţ public   APM Dolj şi SC ECO SUD SA anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu...

Anunţ privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu (Fermă suine - Băileşti - SC MC PORCKY)

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu Nr. 10270/27.10.2014   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC MC...

Completări AIM Mofleni

Mod verificare functionare sistem impermeabilizare si sistem drenaj Punctul 1_3_4_5