Anunţ public privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu (Depozitul de deşeuri - SC ECO SUD SA)

Anunţ public 10.08.2018 APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite pentru activitatea “ Depozitul de deşeuri,...

Anunţ privind solicitarea AIM (Depozite deşeuri peste 25.000 t - Craiova-Mofleni - SC ECOSUD)

Anunţ public 21.11.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC ECO SUD SA a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite...

Anunţ privind emiterea AIM (Fabricare adezivi - Cârcea - SC MULTIBOND DURAL)

Anunț public 27.10.2017   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Anunţ privind decizia de emitere a AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunț public 22.06.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea   6.6. Creşterea...

Concluzie BAT păsări şi porci

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a...

Anunţ privind solicitarea AIM (Fermă avicolă - Cârcea - SC AVICOLA RAGGI)

Anunţ public 19.01.2017   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC AVICOLA RAGGI SRL solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Completări documentaţie 4 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 4 (ianuarie 2017) Raport de amplasament - completări 4 (ianuarie 2017)

Completări documentaţie 3 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 3 (decembrie 2016) Raport de amplasament - completări 3 (decembrie 2016)

Completări documentaţie 2 AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular de solicitare - completări 2 (08.11.2016) Raport de amplasament - completări 2 (noiembrie 2016)

Anunţ privind dezbaterea publică (Fermă creştere păsări - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunţ public 04.10.2016   A.P.M. Dolj şi S.C. GIDAZI S.R.L. anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei...

Completări documentaţie AIM (Fermă păsări şi Abator - Brădeşti - SC GIDAZI)

Formular solicitare - completări oct. 2016 Raport de amplasament - completări oct. 2016

Anunţ privind solicitarea AIM (Creşterea păsărilor - Brădeşti - SC GIDAZI)

Anunţ public 22.08.2016   A.P.M. Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC GIDAZI SRL a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Anunţ privind dezbaterea publică (Fabricare adezivi - Cârcea - SC MULTIBOND DURAL)

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ 16.06.2016    A.P.M. Dolj şi SC MULTIBOND DURAL SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de...

Anunţ privind emiterea AIM (Arderea combustibililor - Craiova - SE Craiova II)

Anunţ 26.05.2016   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea “ 1.1. Arderea combustibililor în...

Proiect AIM - S CEO Craiova II

Reclamaţii, sesizări şi răspunsuri cu măsuri - SE Craiova II

Sesizare Stefan Doru Sesizare Mihai Ciuca si locuitorii Garda de Mediu Dolj

Completări documentaţie AIM (Instalaţie desulfurare - SE Craiova II)

APM-DJ Adresă APM-DJ Teste rezumat Completări documentaţie instalaţie desulfurare Completări documentaţie Raport desulfurare Teste Performanţă.RO

Completări documentaţie AIM (Instalaţii de ardere - SE Craiova II)

Completări documentaţii în vederea eliberării Autorizaţiei Intergrate de Mediu - Instalaţii de ardere, titular SE Craiova II Descarcă document (Informaţii privind Instalaţia de desulfurare)

Anunţ privind emiterea AIM (Creşterea porcilor - Băileşti - SC MC PORCKY)

Anunţ privind decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu Nr. 10270/27.10.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a...

Anunţ privind emiterea AIM (Depozite de deşeuri C5 - Craiova-Mofleni - SC ECO SUD)

Anunţ public Nr. 8136/22.07.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea „Depozite de deşeuri,...

Anunţ privind emiterea AIM (Producere piese din material plastic - Craiova - SC MAGNA EXTERIORS & INTERIORS)

Anunţ public 29.05.2015   Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea "...

Anunţ privind dezbaterea publică privind solicitarea AIM (Fermă creştere porci - Băileşti - SC MCPORCKY)

Anunţ public 05.03.2015   APM Dolj şi  SC MC PORCKY SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind solicitarea de obţinere a autorizaţiei...

Anunţ privind dezbaterea publică (Fabricare produse din materiale plastice - Craiova - SC MAGNA Exteriors & Interiors )

Anunţ public 02.02.2015   APM Dolj şi  SC MAGNA EXTERIORS&INTERIORS SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de...

Anunţ privind solicitarea Autorizaţiei integrate de mediu (Fabricare produse din plastic - Craiova - SC MAGNA Exteriors & Interiors)

ANUNŢ PUBLIC Nr. 9449/26.01.2015   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea " Fabricarea...

Completări AIM C5 (Depozit deşeuri - Craiova-Mofleni - SC ECO SUD)

Coordonate Stereo-WGS84 Mod verificare functionare sistem impermeabilizare si sistem drenaj Punctul 1_3_4_5 Referat INHGA Studiu Hidrogeologic Depozit deseuri Mofleni ...

Anunţ privind dezbaterea publică (Depozite deşeuri - Mofleni - SC ECO SUD)

Anunţ public   APM Dolj şi SC ECO SUD SA anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu...

Anunţ privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu (Fermă suine - Băileşti - SC MC PORCKY)

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu Nr. 10270/27.10.2014   APM Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii de către SC MC...

Completări AIM Mofleni

Mod verificare functionare sistem impermeabilizare si sistem drenaj Punctul 1_3_4_5