Azbest

          Activităţile cu azbest din România sunt reglementate de HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, care transpune Directiva 87/217/CEE cu acelaşi nume şi punctul 6 referitor la restricţionarea comercializării şi utilizării azbestului şi produselor care conţin azbest din anexa nr. 1 a Directivei 76/769/CE privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării unor substanţe şi preparate periculoase.
          Punerea în evidenţă a riscurilor grave pe care acest produs le are asupra sănătăţii, datorită inhalării fibrelor foarte fine, a determinat autorităţile publice să ia măsuri din ce în ce mai stricte, până la interzicerea folosirii acestuia începând cu 1 ianuarie 2007, exceptând produsele care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005. Deşi anumite produse care conţin azbest au dispărut în ultimii ani de pe piaţă, un număr important de produse sunt încă prezente, mai ales în construcţii, în instalaţii sau în întreprinderi şi, din această cauză, datorită inhalării fibrelor de azbest, un număr mare de persoane pot fi afectate de diferite boli, cazurile de cancer fiind cele mai frecvente.
          În urma inventarierii în anul 2009 a cantităţilor de azbest deţinute de agenţii economici şi instituţiile publice, la nivelul regiunii s-au centralizat următoarele date:
 

Deşeurile cu conţinut de azbest sunt depozitate în spaţii proprii de depozitare ale operatorilor economici, sau eliminate la S.C. Vivani Salubritate.