Achiziţii

Achiziţii publice Programe/Strategii de achiziţii   Anexa 8 - Situaţii contracte Anunţuri   Programe de achiziţii ale APM Dolj ...

Drepturi salariale

Situaţia drepturilor salariale stabilite corespunzătoare funcţiilor prevăzute în organigramă Ianuarie 2016  ( ) Februarie 2016  ( )

Informaţii publice

În conformitate cu: · Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; · HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001...