Bugete

Bugete APM Dolj (Sursa de finanțare: integral de la Bugetul de Stat )   Buget 28.10.2019  ( ) Buget 10.10.2019 ( ) Buget 11.03.2016  ( ) ...

Drepturi salariale

Situaţia drepturilor salariale stabilite corespunzătoare funcţiilor prevăzute în organigramă Martie 2019  ( ) Septembrie 2018  ( ) Martie 2018  ( ) Februarie 2016...

Informaţii publice

În conformitate cu: · Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; · HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001...