Planificare în domeniul deşeurilor/programelor de prevenire a generării deşeurilor

ORDIN Nr. 140/2019 din 14 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului...

Chestionare pentru colectarea datelor şi informatiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor - 2011

În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2011 se folosesc cele cinci tipuri de chestionare utilizate pentru...

Ancheta statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2011

  Chestionare pentru colectarea datelor si informatiilor privind generarea si gestionarea deseurilor