Back

Comunicat privind Tarifele pentru revizuirea/actualizarea autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu

COMUNICAT
08.07.2021

 

Urmare adresei MMAP, nr. DEICP/13169/ 16.06.2021 înregistrată la APM Dolj cu nr.5868/23.06.2021, vă comunicăm:

În conformitate cu prevederile art. ll, alin. (2) din Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005,

Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.”

Conform prevederilor art. ll, alin. (4) din legea mai sus amintită, 

”În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.”

Modificarea valabilității autorizației/autorizației integrate de mediu implică includerea în actul de reglementare a unor obligații suplimentare pentru titular, respectiv obligația de a solicita aplicarea vizei anuale. În aceste condiții, se impune revizuirea/actualizarea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.

Revizuirea/actualizarea autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu în scopul unic al modificării valabilității se face fără perceperea unor tarife de către autoritatea de mediu.