Back

În atenția operatorilor economici: s-a deschis sesiunea de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje aferente anului 2021

Referitor la: 

Raportarea privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje pentru anul 2021 în aplicaţia electronică dezvoltată în cadrul proiectului SIM

În atenția operatorilor economici care au obligaţia să raporteze conform Ordinul nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1.

Astfel, în vederea monitorizării obiectivelor privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, cât şi a optimizării validării datelor raportate, vă rugăm să asiguraţi introducerea datelor corespunzătoare anului 2021 în baza de date aferentă aplicaţiei „Ambalaje" dezvoltată în cadrul proiectului SIM.

În acest sens, procedura se va derula astfel:

1.  Operatorii economici care nu sunt înregistraţi în SIM:

Veţi completa o cerere de înregistrare electronică în SIM accesând link-ul http://raportare.anpm.ro. În urma acestei cereri veţi primi aprobarea şi dreptul de acces la aplicaţia electronică de colectare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, conform Ghidului de înregistrare electronică a operatorilor economici. In vederea completării cererii de înregistrare veţi opta şi pentru chestionarul pe care urmează să-l completaţi, în funcţie de activitatea desfăşurată.

2. Operatorii economici înregistraţi în SIM:

Veţi accesa link-ul http://raportare.anpm.ro, unde vă veţi autentifica cu user-ul şi parola pe care le deţineţi. În cazul în care aţi uitat parola, puteţi obţine alta accesând link-ul http://raportare.anpm.ro/sim/eform/resetare/parola (folosind ID-ul format din CUI şi identificatorul unic şi adresa de e-mail completată în eform la etapa de înregistrare în „Locaţie/date punct de lucru"). Astfel veţi fi conectat automat la sesiunea de raportare 2021 şi veţi putea completa chestionarele alocate.

Aplicaţia va fi accesată utilizând, de preferat, browser-ul Mozilla Firefox.

Operatorii economici care au transferat integral obligaţiile către organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform prevederilor Legii nr. 249/2015, nu au obligaţia să raporteze, pentru a evita dublarea cantităţilor în aplicaţie. În această situaţie operatorii economici vor transmite către APM Dolj numele organizaţiei şi numărul contractului, la adresa de email office[@]apmdj.anpm.ro,

Operatorii economici care au transferat obligaţiile numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic au obligaţia de a raporta datele pentru cantităţile netransferate.

Ghidul de înregistrare electronică a operatorilor economici şi Manualul de utilizare a aplicaţiei, sunt publicate pe site-ul ANPM la adresa http://raportare.anpm.ro.

Termenul de finalizare pentru introducerea datelor aferente anului 2021 în aplicaţie este data de 16 ianuarie 2023.

Datele de raportare aferente anului 2022 se transmit în format electronic ".xlsx" pe suport hârtie, la APM DOLJ, până cel târziu la data de 25 februarie 2023.

Atragem atenţia operatorilor economici care deţin autorizaţie de mediu că pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, titularul activităţii este obligat să menţioneze data la care a încărcat informaţiile în sistem, în cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, precum şi data depunerii raportării pe format de hârtie, conform Ordinului nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Pentru eventualele dificultăţi întâmpinate în procesul de înregistrare/solicitare cerere acces, vă rugăm să vă adresaţi compartimentului CFM, APM Dolj la tel. 0251/530 010, persoană de contact Catană Nicoleta, sau la adresa de email: nicoleta.pelea@apmdj.anpm.ro