Back

Anunț cu privire la solicitarea vizei anuale pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu

ANUNŢ

 

Începând cu data de 08.06.2022 au expirat cele 90 de zile de la încetarea stării de alertă, prevăzută de prevederile art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. I, alin. 2^1- „Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viză anuală”;

Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu fără viză anuală îşi pierde valabilitatea.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia de mediu a fost revizuită, termenul de 60 zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială (în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicarea a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5, alin 4).

Pentru solicitările transmise în termen mai scurt de 60 zile, APM Dolj va notifica titularul cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul de 60 zile. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, APM Dolj va informa Comisariatul Judeţean Dolj al Gărzii Naţională de Mediu.

Dacă solicitarea de viză anuală se face după data emiterii autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, nu mai poate fi demarată procedura de obţinere a vizei anuale şi este necesar să se solicite o nouă autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu.