Depozitare deşeuri

        

  • aprilie 2023: a fost publicată LEGEA nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (A se avea în vedere termenul prevăzut conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art. 34 alin. (5): Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.)

 

 

  • Directiva nr. 1999/31/CE are ca obiective principale stabilirea măsurilor, procedurilor şi recomandărilor pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului şi sănătății determinate de activităţile de depozitare a deşeurilor. Pentru îndeplinirea acestor obiective, trebuie să se aplice măsuri, cum ar fi: tratarea deşeurilor înainte de depozitare, interzicerea depozitării deşeurilor periculoase împreună cu cele nepericuloase, implementarea activităţilor de control al închiderii şi monitorizării post-închidere a depozitelor de deşeuri.

În ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor, sunt stabilite următoarele obiective:

- reducerea cantităţilor de deşeuri care trebuie depozitate (prin evitarea apariţiei, recuperare materială şi energetică);

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care trebuie depozitate (prin introducerea colectării separate şi recuperarea anumitor tipuri de deşeuri municipale şi prin tratarea mecano-biologică a deşeurilor municipale depozitate);

- asigurarea condiţiilor pentru depozitarea deşeurilor periculoase tratate în scopul denocivizării;

- implementarea planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean şi regional.