Depozitare deşeuri

        

 

  • Directiva nr. 1999/31/CE are ca obiective principale stabilirea măsurilor, procedurilor şi recomandărilor pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului şi sănătății determinate de activităţile de depozitare a deşeurilor. Pentru îndeplinirea acestor obiective, trebuie să se aplice măsuri, cum ar fi: tratarea deşeurilor înainte de depozitare, interzicerea depozitării deşeurilor periculoase împreună cu cele nepericuloase, implementarea activităţilor de control al închiderii şi monitorizării post-închidere a depozitelor de deşeuri.

În ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor, sunt stabilite următoarele obiective:

- reducerea cantităţilor de deşeuri care trebuie depozitate (prin evitarea apariţiei, recuperare materială şi energetică);

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care trebuie depozitate (prin introducerea colectării separate şi recuperarea anumitor tipuri de deşeuri municipale şi prin tratarea mecano-biologică a deşeurilor municipale depozitate);

- asigurarea condiţiilor pentru depozitarea deşeurilor periculoase tratate în scopul denocivizării;

- implementarea planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean şi regional.