Deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, reglementată prin H.G. nr. 621/2005 modificată şi completată cu H.G. nr. 1872/2006, are ca scop prevenirea sau reducerea impactului asupra...