Deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, reglementată prin LEGEA Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, are ca scop prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului şi se aplică în condiţii de respectare a prevederilor specifice privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate.