Deşeuri de baterii şi acumulatori

Obiectivul principal al legislaţiei privind regimul bateriilor şi acumulatorilor este de a reglementa condiţiile de introducere pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, destinate să completeze legislaţia naţională armonizată privind deşeurile şi să promoveze un nivel înalt de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi reglementarea interzicerii introducerii pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

Prevederile Directivei 2006/66/CE includ toate categoriile de baterii şi acumulatori, indiferent de formă, volum, greutate, compoziţie materială sau utilizare, cu excepţia echipamentelor folosite în scop militar şi cele proiectate pentru trimitere în spaţiu.

Principalele cerinţe ale legislaţiei referitoare la bateriile şi acumulatorii uzaţi cuprind:

1. Întocmirea unui registru al producătorilor de baterii şi acumulatori până la data de 31 decembrie 2008 în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări, cu privire la:

a) tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă;
b) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele şi tratate, reciclate şi eliminate;
c) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate exportate.

2. Obligativitatea înscrierii în acest registru a producătoriilor de baterii şi acumulatori existenţi pe piaţă până la data de 30 aprilie 2009

3. Introducerea pe piaţă - furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României

4. Obligaţiile producătorilor

5. Obligaţiile distribuitorilor

6. Obligaţiile utilizatorului final

7. Îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori

8. Tratarea şi reciclarea

9. Eliminarea

10. Exporturi

11. Etichetarea

12. Întocmire rapoarte naţionale de implementare