Incinerare deşeuri

     Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor reglementează desfăşurarea activităţilor de incinerare şi co-incinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare. Reglementarea acestor activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănatatea populaţiei.

      În baza experienţei internaţionale, în special din statele membre UE, incinerarea este cea mai eficientă metodă de tratare a deşeurilor colectate în amestec din surse diferite, înainte de a fi depozitate final. Scopul incinerării este:

• să minimizeze volumul deşeurilor;

• să distrugă componentele periculoase;

• să inertizeze – trecerea într-o formă inactivă/inertă;

• să reducă carbonul organic;

• să recupereze energia conţinută în deşeurile incinerabile.