PCB şi PCT

Materiale şi echipamente cu conţinut de PCB-PCT

 

În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător, bifenilii policloruraţi şi compuşii similari, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control reglementat la nivel European prin Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (PCB/PCT); această directivă a fost transpusă în legislaţia română.

Obiectivul principal al legislaţiei privind materialele şi echipamentele cu conţinut de PCB constă în controlarea eliminării PCB-urilor, decontaminarea sau eliminarea echipamentului conţinând PCB-uri sau/şi eliminarea PCB-urilor folosite, în vederea lichidării lor complete.

Sunt supuşi reglementării următorii compuşi desemnaţi:

 • toate formele de bifenili policloruraţi – PCB;
 • toate formele de terfenili policloruraţi – PCT;
 • toate formele de naftaline policlorurate – PCN;
 • toate formele de bifenili polibromuraţi – PBB;
 • monometil tetraclordifenil metan;
 • monometil diclordifenil metan;
 • monometil dibromdifenil metan;
 • orice amestec al compuşilor de mai sus.

Prevederile legislative se aplică tuturor echipamentelor şi deşeurilor sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi anterior în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dm3.

Tipuri de aplicaţii la care s-au folosit PCB-uri:

 • aplicaţii deschise: PCB-urile sunt în contact direct cu mediul înconjurător pe care îl pot uşor contamina (ex: lubrifianţi, ceară de turnare, cerneluri, adezivi, plastifianţi, acoperiri de suprafaţă)
 • aplicaţii/sisteme închise: compuşii bifenili policloruraţi sunt practic închişi ermetic într-o incintă (ex: transformatoare electrice, condensatoare electrice, condensatoare de mare putere în reţelele de distribuţie electrică, condensatoare în echipamente electrice şi electronice, precum televizoare, cuptoare cu microunde)
 • aplicaţii parţial închise: uleiurile cu PCB nu sunt direct expuse, dar pot deveni astfel periodic în timpul utilizării normale (ex: fluidele de transfer termic, fluidele hidraulice).

Inventarul echipamentelor cu PCB/PCT aflate în funcţiune sau scoase din uz la operatorii economici se actualizează periodic, pe măsura eliminării unor echipamente scoase din funcţiune şi a identificării de noi echipamente.