Back

Informare cu privire la reglementarea de mediu a investițiilor finanțate prin Fonduri Europene (PNRR)

În atenția beneficiarilor investițiilor finanțate prin Fonduri Europene (PNRR)

 

Perioada de timp necesară parcurgerii procedurii de reglementare a investițiilor din punct de vedere al protecției mediului este condiționată de alegerea potrivită a amplasamentului  pe care se intenționează dezvoltarea investitiei (spre exemplu: respectarea distanței minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unității care produce disconfort și riscuri asupra sănătății populației care este de 200m; terenul să nu necesite schimbarea folosinței etc.)

Perioada minimă necesară pentru emiterea actelor de reglementare este de:

PUZ/PUD:

  • 40 zile, dacă procedura se finalizează cu decizia etapei de încadrare
  • 40 zile (etapa încadrare) - pentru etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu, timpul este în funcție de dorința titularului cu privire la data de organizare a grupului de lucru 
  • 65 zile (etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei) - dacă procedura se finalizeaza cu aviz de mediu.

 

PROIECTE:

  • 15 zile maxim (evaluarea inițială) + 39 zile (etapa încadrare) - dacă procedura se finalizează cu decizia etapei de încadrare
  • 15 zile maxim (evaluarea inițială) + 39 zile (etapa încadrare) + 15 zile (etapa de definire a domeniului evaluării) + 50 zile (analiză RIM, dezbatere publică, informare public, emitere acord de mediu) - dacă procedura se finalizează cu acord de mediu

Aceste perioade sunt conditionate de prezentarea unei documentații complete conform prevederilor legale.

In toate cazurile emiterea actului de reglementare este condiționată de emiterea avizului administratorului ariei naturale protejate, dacă proiectul intră sub incidența art 28 din OUG nr. 57/2007.

În toate cazurile luarea deciziei de emitere a actului de reglementare este condiționată de emiterea avizului de gospodărire a apelor, dacă proiectul intră sub incidența art. 48 sau a art.54 din Legea nr. 107/1996.