Back

Informaţii privind centrala nucleară şi depozitul de deşeuri nucleare de la Kozlodui - Bulgaria

Septembrie 2016

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a afişat la data de 20.09.2016, în pagina de site proprie http://www.mmediu.ro, alături de celelalte informaţii referitoare la proiect, următoarele documente:

1. Traducerea în lb. română a răspunsurilor părții bulgare la întrebările publicului român care au fost considerate nesatisfăcătoare în cadrul dezbaterii publice sau care nu au primit răspuns.

2. Traducerea în lb română a răspunsurilor părţii bulgare la întrebările formulate de publicul interesat în perioada de consultare de după dezbaterile publice

 

August 2016:

Informaţii suplimentare se regăsesc pe pagina de web a MMAP: www.mmediu.ro

 

23 Mai 2016:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Propunerea de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui, titular: Compania de Stat «Deşeuri radioactive» (SE RAW), Republica Bulgaria", în data de 09 iunie 2016, începând cu orele 12.00 la Filarmonica Oltenia, str. Calea Unirii nr. 16, municipiul CRAIOVA, judeţul Dolj.

Informaţii privind documentaţia EIA se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la secţiunea "Domenii" subdomeniul "Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte" proiectul "Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab si mediu radioactive".

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, prin poştă la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti şi pe e-mail la adresa gabriela.osiceanu@mmediu.ro sau la APM Dolj, Str. Petru Rareş nr. 1, judeţul Dolj, fax 0251/41 9035 sau e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 07 iunie 2016.

 

9 Octombrie 2015:

MMAP a primit din partea Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria completările la documentaţia EIA, revizuită solicitate prin adresa nr. 3715/GLG/2015.

Documentaţia transmisă de Bulgaria poate fi accesată în vederea analizării în pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor www.mmediu.ro, la secţiunea Domenii/Evaluare Impact/Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte, secţiunea dedicata proiectului "Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive propus de Compania de Stat -Deşeuri Radioactive-Radi ana, Kozloduy-Bulgaria", la următorul link: http://www.mmediu.ro/articol/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-a-primit-din-partea-ministerului-mediului-si-apelor-din-bulgaria-o-noua-notificare-conform-cerintelor-conventie i - espoo-cu-privire-la-proiectul-construirea-unui-depozit-national-de-eliminare-a-deseurilor-slab-si-mediu/560

Luând în considerare faptul că reluarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect (inclusiv a procedurii transfrontiere) este o urmare a soluţiei date de instanţele de judecată din Bulgaria, de reconsiderare a Deciziei EIA nr. 21-9/2011 emisă de Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, la secţiunea proiectului, alături de documentaţia EIA a fost afişată şi Decizia nr. 15 645/2013 emisa de instanţa din Bulgaria cu privire la reconsiderarea Deciziei EIA nr 21-9/2011.

17 Aprilie 2015

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interest asupra faptului că Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, conform cerinţelor Convenţiei ESPOO a transmis Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România o nouă notificare cu privire la proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive".

Partea bulgară a notificat acest proiect datorită soluţiei dată de instanţele  de judecată din Bulgaria, de reconsiderare a Deciziei EIA nr. 21-9/2011 emisă de Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria.

Întreaga documentaţie şi calendarul şedinţelor de dezbatere publică organizate în Bulgaria pot fi consultate pe site-ul M.M.A.P., la adresa:

http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-impact-asupra-mediului-pentru-proiecte/62

Observaţiile publicului se primesc în termen de 30 zile calendaristice de la data afişării pe adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.rooffice@apmdj.anpm.ro, fax.: 0251.419.035.

Publicul interesat să participe la dezbaterile publice din Bulgaria să contacteze M.M.A.P. la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

 

Aprilie 2014 - Extindere durată de viaţă Unităţi 5 şi 6

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra faptului că a primit în conformitate cu articolul 3 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia ESPOO), notificarea Bulgariei cu privire la intenţia de realizare a proiectului de investiţie "Extinderea duratei de viaţă a Unităţilor 5 şi 6 la centrala nucleară de la Kozlodui" - ("Lifetime Extension of Units 5 and 6 at Kozloduy NPP").

Documentaţia menţionată poate fi consultată la sediul din Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5 şi pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice la domeniul Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte, secţiunea "Extinderea duratei de viaţă a Unităţilor 5 şi 6 la centrala nucleară de la Kozlodui" la următorul link: http://mmediu.ro/new/?page_id=4487 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi în documentele de mai jos:

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind proiectul propus, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5 şi pe adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 30.04.2014.

 

Iulie 2013 - Dezafectare Unităţi 1-4

Având în vedere că România participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru proiectul de investiţie "Dezafectarea unităţilor 1-4 ale Centralei Nucleare de la KOZLODUI" iniţiat de Bulgaria, în conformitate cu Directiva EIA şi Convenţia ESPOO, vă informăm că partea bulgară a transmis părţii române raportul privind evaluarea impactului asupra mediului elaborat pentru acest proiect.

Documentul se află afişat pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice la secţiunea destinată acestui proiect la următorul link: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactului-asupra-mediului/evaluare-impact-proiecte/dezafectare-unitati-1-4-kozlodui-bulgaria/.

 

Septembrie 2012:

Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit în conformitate cu art. 3 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia ESPOO), notificarea Bulgariei cu privire la intenţia de realizare a proiectului de investiţie "Construirea unei unităţi nucleare de ultimă generaţie la Kozloduy".

Având în vedere că România va participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru acest proiect, publicul interesat poate consulta aici Notificarea părţii bulgare.

Informaţii suplimentare, pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

Septembrie 2011:

În vederea respectării prevederilor Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2000,

ARPM CRAIOVA pune la dispoziţia publicului interesat, în cadrul proceduni EIA în context transfrontieră, răspunsurile primite din partea părţii bulgare la: comentariile ridicate de către autorităţile române, comentariile ridicate de către publicul român înainte de dezbaterea publică, comentariile ridicate de către publicul român în timpul dezbaterii publice de la Bechet, judeţul Dolj (din data de 07.07.2011).

Răspunsurile primite din Bulgaria la comentariile publicului şi autorităţilor din România

Alte informaţii, pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor: http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/depozit_kozlodui.htm

 

16 iunie 2011: Anunţ privind şedinţa de dezbatere publică

Traducere din Raportul privind impactul pentru depozitul de la Kozlodui:

 

16 mai 2011: COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova anunţă publicul interesat că procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier pentru proiectul "Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui" continuă.
Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria a transmis raportul privind impactul asupra mediului şi rezumatul netehnic al raportului, aceste documente putând fi accesate de către publicul interesat în link/urile de mai jos (13 aprilie, respectiv 13 Mai 2011)
Comentariile publicului interesat privind proiectul propus pot fi transmise la adresa: e-mail: office@apmdj.anpm.ro, fax: 0251/419 035, până la data de 30.06.2011.

Notificare către primării

 

13 Mai 2011:  Rezumatul netehnic al raportului EIA pentru proiectul de depozit deşeuri slab şi mediu radioactive de la Kozlodui

 

13 aprilie 2011: Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a proiectului bulgăresc. Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui (informaţii pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor)

 

26 iulie 2010: COMUNICAT DE PRESĂ:

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit, în conformitate cu Articolul 3 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia Espoo), notificarea înaintată de către Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria cu privire la proiectul "Propunere de investiţie pentru dezafectarea unităţilor 1 – 4 la Kozlodui"
Documentele transmise de partea bulgară:
- Notification DECOM Final
Notification DECOM - Attachment 1 Final
- Rezumat Notificare
Comentariile publicului privind proiectul propus pot fi transmise la adresele: office@apmdj.anpm.ro şi biodiversitate@apmdj.anpm.ro.