Back

Informaţii privind proiectul "Construirea unei unităţi nucleare de ultimă generaţie la Kozloduy” Bulgaria

[25.11.2014]

În conformitate cu prevederile art.3 pct.8 din Convenţia Espoo, au avut loc trei şedinţe de dezbatere publică, în care partea bulgară a prezentat publicului interesat din zona de influenţă a proiectului și din București, documentaţia EIA elaborată pentru proiect şi a răspuns întrebărilor, îngrijorărilor acestuia.

Dezbaterile publice s-au desfășurat astfel:

In localitatea Dăbuleni, jud. Dolj – 18 noiembrie 2014; ora 12:00, la Căminul Cultural din str. Unirii nr. 14.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APM Dolj, GNM-Comisariatul judeţean Dolj, ISU "Oltenia" Dolj, Consiliul Județean Dolj.
Publicul român a formulat un număr de 17 întrebări, la care experţii bulgari au răspuns satisfăcător. A fost o luare de poziție din partea Coaliției Antinucleare din Bulgaria (nr. 13 din tabel).

Questions&Answers_Dabuleni

In Municipiul Craiova, jud. Dolj – 19 noiembrie 2014, ora 12:00, sala de ședințe a Primăriei, din str. A.I. Cuza, nr. 7.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APM Dolj, GNM-Comisariatul judeţean Dolj, ISU "Oltenia" Dolj, Primăria municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj.
Publicul român a formulat un număr de 35 întrebări, la care experţii bulgari au răspuns amplu.
Au fost formulate 3 luări de poziție din partea Partidului politic "Zelenite , din Bulgaria (pozitia 4.1), d-na Luminita Simoiu de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie (pozitia 7), d-na Aurora Reiss de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie (pozitia 8).

Questions&Answers_Craiova

In Bucuresti, – 20 noiembrie 2014, ora 14:00, Amfiteatrul Universității Ecologice din București, Bd. Gen. Vasile Milea nr. 1G, sector 6.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM.
Publicul român a formulat o întrebare și a fost o luare de poziție din partea Coaliției Antinucleare din Bulgaria la care experţii bulgari au răspuns satisfăcător.

Questions&Answers_Bucuresti

Deoarece o partea a publicului interesat la aceste întâlniri și-a manifestat interesul, MMSC a decis să primească în continuare întrebări/comentarii referitoare la documentația EIA supusă dezbaterilor publice.
Întrebările/comentariile pot fi transmise până la data de 02.12.2014 pe adresele de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro, gabriela.osiceanu@mmediu.ro.

Informaţii privind proiectul "Construirea unei unităţi nucleare de ultimă generaţie la Kozloduy" Bulgaria

Noiembrie 2014

Anunţ Ministerul Mediului şi Schimbărilor climatice, privind organizarea dezbaterilor publice

15 Noiembrie 2013:

Având în vedere că România participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru proiectului de investiţie "Construire unei unităţi nucleare de ultima generaţia la Kozloduy", în conformitate cu prevederile Convenţiei privind evaluare impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia ESPOO), Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria a transmis părţii române raportul privind impactul asupra mediului elaborat pentru acest proiect.

Întreaga documentaţie se află afişată pe site-ul MMSC la secţiunea destinată acestui proiect: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactului-asupra-mediului/evaluare-impact-proiecte/centrala-nucleara-kozloduy/.