Back

Proiect depozit (instalaţie) tratare deşeuri radioactive Kozlodui

Septembrie 2016

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a afişat la data de 20.09.2016, în pagina de site proprie http://www.mmediu.ro, alături de celelalte informaţii referitoare la proiect, următoarele documente:

1. Traducerea în lb. română a răspunsurilor părții bulgare la întrebările publicului român care au fost considerate nesatisfăcătoare în cadrul dezbaterii publice sau care nu au primit răspuns.

2. Traducerea în lb română a răspunsurilor părţii bulgare la întrebările formulate de publicul interesat în perioada de consultare de după dezbaterile publice

 

August 2016:

Informaţii suplimentare se regăsesc pe pagina de web a MMAP: www.mmediu.ro

 

23 mai 2016:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Propunerea de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui, titular: Compania de Stat «Deşeuri radioactive» (SE RAW), Republica Bulgaria", în data de 09 iunie 2016, începând cu orele 12.00 la Filarmonica Oltenia, str. Calea Unirii nr. 16, municipiul CRAIOVA, judeţul Dolj.

Informaţii privind documentaţia EIA se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la secţiunea "Domenii" subdomeniul "Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte" proiectul "Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab si mediu radioactive".

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, prin poştă la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti şi pe e-mail la adresa gabriela.osiceanu@mmediu.ro sau la APM Dolj, Str. Petru Rareş nr. 1, judeţul Dolj, fax 0251/41 9035 sau e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 07 iunie 2016.

 

9 Octombrie 2015:

MMAP a primit din partea Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria completările la documentaţia EIA, revizuită solicitate prin adresa nr. 3715/GLG/2015.

Documentaţia transmisă de Bulgaria poate fi accesată în vederea analizării în pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor www.mmediu.ro, la secţiunea Domenii/Evaluare Impact/Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte, secţiunea dedicata proiectului "Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive propus de Compania de Stat -Deşeuri Radioactive-Radi ana, Kozloduy-Bulgaria", la următorul link: http://www.mmediu.ro/articol/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-a-primit-din-partea-ministerului-mediului-si-apelor-din-bulgaria-o-noua-notificare-conform-cerintelor-conventie i - espoo-cu-privire-la-proiectul-construirea-unui-depozit-national-de-eliminare-a-deseurilor-slab-si-mediu/560

Luând în considerare faptul că reluarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect (inclusiv a procedurii transfrontiere) este o urmare a soluţiei date de instanţele de judecată din Bulgaria, de reconsiderare a Deciziei EIA nr. 21-9/2011 emisă de Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, la secţiunea proiectului, alături de documentaţia EIA a fost afişată şi Decizia nr. 15 645/2013 emisa de instanţa din Bulgaria cu privire la reconsiderarea Deciziei EIA nr 21-9/2011.

 

17 Aprilie 2015:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interest asupra faptului că Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, conform cerinţelor Convenţiei ESPOO a transmis Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România o nouă notificare cu privire la proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive".

Partea bulgară a notificat acest proiect datorită soluţiei dată de instanţele  de judecată din Bulgaria, de reconsiderare a Deciziei EIA nr. 21-9/2011 emisă de Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria.

Întreaga documentaţie şi calendarul şedinţelor de dezbatere publică organizate în Bulgaria pot fi consultate pe site-ul M.M.A.P., la adresa;

http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-impact-asupra-mediului-pentru-proiecte/62

Observaţiile publicului se primesc în termen de 30 zile calendaristice de la data afişării pe adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.rooffice@apmdj.anpm.ro, fax.:0251.419.035.

Publicul interesat să participe la dezbaterile publice din Bulgaria să contacteze M.M.A.P. la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

 

Octombrie 2013: - COMUNICAT DE PRESĂ

Bulgaria a transmis documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive cu un factor ridicat de reducere a volumului, la Centrala Kozlodui NPP"

Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria a transmis Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului elaborată pentru proiectul "Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive, cu un factor ridicat de reducere a volumului, la Centrala Kozlodui NPP".

Pentru acest proiect România a transmis Bulgariei intenţia de participare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, ca stat posibil afectat, în conformitate cu prevederile Convenţiei Espoo.

Documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului (documentaţia EIA) poate fi consultată pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la adresa:
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactului-asupra-mediului/evaluare-impact-proiecte/tratare-deseuri-radioactive-kozlodui-bulgaria/

Adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Anunţ dezbatere publică

Documentaţia EIA elaborată de partea bulgară pentru proiectul "Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive cu factor înalt de reducere a volumului la centrala nucleară de la Kozloduy", ce va fi supusă dezbaterii publice programată pentru data de 15 octombrie 2013, ora 12,00 la sediul Căminului cultural din localitatea Bechet:

 

Februarie 2012: Un nou proiect bulgar la Kozlodui

Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria a transmis către Ministerul Mediului şi Pădurilor din România, conform prevederilor Art. 3& al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo), notificarea referitoare la intenţia de realizare a unui nou proiect în zona Kozlodui, şi anume:

"Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive, cu factor înalt de reducere a volumului la Centrala nucleară de la Kozlodui"

Notificarea poate fi consultată AICI

Informaţii suplimentare, pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor