Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire hală procesare legume - Galicea Mare - FLOREA IOSEFIN CONSTANTIN)

Anunț public
25.02.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul “Construire hală procesare legume, corp administrativ P+1, depozit ambalaje, spaţiu tehnic, bazin vidanjabil şi platformă betonată”, propus a fi amplasat în com. Galicea Mare, sat Galicea Mare, str. Craiovei, nr. 143, judeţul Dolj, titular FLOREA IOSEFIN CONSTANTIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi în documentul de mai jos.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 07.03.2021.