Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Foraj sonda 2006 - Predești - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Nr.: 2843/19.10.2021

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - cu evaluarea impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2006 Predeşti", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predeşti, satul Predeşti, judeţul Dolj, titular OMV PETROM SA Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul Deciziei

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, precum și la adresa de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 29.10.2021.