Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți - stația 28 - Craiova- OMV PETROM MARKETING)

Decizie nr. 5701/25.05.2023

 

Ca urmare a cererii adresate de către SC OMV PETROM MARKETING SRL, cu sediul în mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 5701/06.04.2023, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG  nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de: Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule - cod CAEN: 4730 conform Ordinului INS 337/2007, desfășurată în mun. Craiova, b-dul Decebal, nr. 10, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.