Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Reabilitare și consolidare baraj Verbița - SC AGRONOVA PISCICOLA)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
10.06.2024

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Lucrări de reabilitare şi consolidare la barajul de pământ Verbiţa", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verbiţa, satul Verbiţa, T53, P694, judeţul Dolj, titular SC AGRONOVA PISCICOLA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.03.2024.