Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire imobil birouri și hală producție produse din materiale reciclate - Pielești - SC EAST BUILDING TECHNOLOGY)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
10.06.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul “Construire imobil P+1 cu destinația birouri și hala parter – instalație de reciclare a deșeurilor în vederea obținerii de produse finite (profile) din materiale reciclate compozite (wood/plastic compozite), cabină poartă și împrejmuire teren“, propus a fi amplasat în comuna  Pielești, sat Pielești, tarla 84, parcela 4, str. Sublocotenent Marinescu Cătălin, nr. 1D, județul Dolj, titular PURCĂROIU OANA MINODORA reprezentant al SC EAST BUILDING TECHNOLOGY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30  și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.06.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).