Back

Prevederi O.U.G. nr. 75 din 19 iulie 2018

Valabilitatea autorizațiilor de mediu va fi de 5 ani și a autorizațiilor integrate de mediu de 10 ani

Octombrie 2019

Urmare a faptului că în Monitorul Oficial nr 435 din 03 iunie 2019 a apărut Decizia Curții Constituționale nr 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor precum și a OUG nr. 75/2018 în ansamblul său, având în vedere prevederile art. 147 alin (1) din Constituția României și ținând cont de faptul că până în data de 18 iulie 2018 legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor declarate neconstituționale, vă comunicăm că în derularea procedurilor de autorizare se vor aplica prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv valabilitatea autorizațiilor de mediu va fi de 5 ani și a autorizațiilor integrate de mediu de 10 ani, așa cum era prevăzut înainte de intrarea în vigoare a OUG nr 75/2018.

 

Aprilie 2019

Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

A fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 283 din 12 aprilie 2019, Ordinul nr. 324 din 3 aprilie 2019pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Noiembrie 2018:

A fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018, Ordinul nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

 

Vezi și: