Back

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Iunie 2020

A apărut Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi publicat în Monitorul Oficial  nr. 495 din 11 iunie 2020.

 

Decembrie 2019

A apărut Legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019, privind aplicarea vizei anuale.
Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
Procedura de aplicare a vizei anuale se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.
În cazul în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4).

Descarcă Comunicat 18548/03.12.2019

 

 

Octombrie 2019

Valabilitatea autorizațiilor de mediu va fi de 5 ani și a autorizațiilor integrate de mediu de 10 ani.
Urmare a faptului că în Monitorul Oficial nr 435 din 03 iunie 2019 a apărut Decizia Curții Constituționale nr 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor precum și a OUG nr. 75/2018 în ansamblul său, având în vedere prevederile art. 147 alin (1) din Constituția României și ținând cont de faptul că până în data de 18 iulie 2018 legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor declarate neconstituționale, vă comunicăm că în derularea procedurilor de autorizare se vor aplica prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv valabilitatea autorizațiilor de mediu va fi de 5 ani și a autorizațiilor integrate de mediu de 10 ani, așa cum era prevăzut înainte de intrarea în vigoare a OUG nr 75/2018.

 

Aprilie 2019

Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

A fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 283 din 12 aprilie 2019, Ordinul nr. 324 din 3 aprilie 2019pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Noiembrie 2018:

A fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018, Ordinul nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

 

Vezi și: