Substanţe care depreciază stratul de ozon

          Substanţele reglementate de Protocolul de la Montreal sunt substanţele chimice periculoase care distrug stratul de ozon.
          Deciziile luate la ultima Reuniune a Părţilor a Protocolului de la Montreal privind HCFC-urile menţionează printre altele: Substanţele reglementate de Protocolul de la Montreal sunt substanţele chimice periculoase care distrug stratul de ozon.
          - până în anul 2010 să se atingă o reducere de 75% faţă de media consumului şi producţiei de HCFC-uri din anul 1989;
          - până în 2015 să se atingă o reducere de 90% faţă de media consumului şi producţiei de HCFC-uri din anul 1989;
          - să se permită utilizarea a 0,5% din consumul şi producţia din anul de bază de referinţă pentru activităţile de service în refrigerare în perioada 2020-2030.
          Substanţele chimice care depreciază stratul de ozon, reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS–uri) şi principalele lor aplicaţii sunt următoarele:
          - CFC-uri (clorofluorocarburi) – utilizate ca agenţi frigorifici, solvenţi, aerosoli farmaceutici şi cosmetici agenţi de expandare în tehnologia de producţie a spumelor de izolaţie;
          - Haloni – substanţe folosite împotriva incendiilor;
          - HCFC (hidrocarburi parţial halogenate) – utilizate ca agenţi frigorifici, agenţi de expandare a spumelor de izolaţie, solvenţi, aerosoli;
          - Tetraclorura de carbon – folosită ca solvent industrial;
          - Metilcloroform (1,1,1 tricloretan) – folosită ca solvent;
          - Bromura de metil – utilizată ca pesticid şi fumigant, în dezinfecţia solului în sere, dezinfecţia spaţiilor de depozitare a cerealelor, tratamente de dezinfecţie destinate transportului legumelor şi fructelor proaspete, tratarea seminţelor.
          La nivelul Regiunii Oltenia s-a realizat actualizarea inventarului operatorilor economici care desfăsoră activităţi cu substanţe reglementate de Regulamentul 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon
          În anul 2009 în Regiunea Oltenia nu s-au utilizat substanţele din grupele:
               • (II) Alte clorofluorocarburi complet halogenate
               • (III) haloni
               • (V) 1,1,1 - tricloretan
               • (VI) bromura de metil
               • (VII) hidrobromofluorocarburi.