Despre VSU

 

          În fiecare an prin tratarea vehiculelor scoase din uz se generează în statele Uniunii Europene între 8 şi 9 milioane tone de deşeuri, deşeuri care trebuie gestionate în mod corespunzător.
          

          În anul 2000 Comisia Europeană a adoptat Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, care este transpusă şi în legislaţia română.
          Obiectivul principal al legislaţiei privind vehiculele scoase din uz este de a stabili dispoziţii care urmăresc în primul rând prevenirea formării de deşeuri de la vehiculele scoase din uz şi, în plus, refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri, precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a activităţii tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, în special a operatorilor direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz.
          Prevederile legislative se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, fără a se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizează respectându-se reglementările naţionale în domeniu.
          Principalele cerinţe ale legislaţiei referitoare la vehiculele scoase din uz sunt următoarele:
• limitarea utilizării substanţelor periculoase la fabricarea vehiculelor şi reducerea utilizării acestora începând cu faza de concepţie;
• integrarea unei cantităţi crescânde de materiale reciclate provenind de la vehicule în vehiculele noi şi în alte produse pentru a dezvolta pieţele pentru materiale reciclate;
• încurajarea reutilizării componentelor care sunt adecvate reutilizării, valorificarea componentelor care nu pot fi reutilizate, acordând întâietate reciclării;
• colectarea gratuită, de la ultimul deţinător, a vehiculelor scoase din uz;
• realizarea de către operatorii economici a sistemelor corespunzătoare pentru colectarea, tratarea şi eliminarea vehiculelor scoase din uz.