MODELE ACTE NECESARE SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU

ACTE NECESARE AUTORIZATIE

CERERE AUTORIZATIE

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

ANUNT AUTORIZATIE

 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ3215032XXX000209

                      Trezoreria Giurgiu