MODELE ACTE NECESARE SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU

ACTE NECESARE AUTORIZATIE

CERERE AUTORIZATIE

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERA

ANUNT AUTORIZATIE

 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ3215032XXX000209

                      Trezoreria Giurgiu