Azbest

Compuşi cu mercur

compusi metale grele

detergenti

Descriere

Substanţe chimice sunt definite în HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase ca elementele chimice şi compuşii lor, în stare natural sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menţine stabilitatea produselor şi orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei sau fără modificarea compoziţiei sale, iar preparate-amestecurile sau soluţiile de două sau mai multe substanţe.

Sunt considerate periculoase substanţele şi preparatele care au următoarele proprietăţi:

 • sunt explozive: substanţele şi preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase, care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze şi care, în condiţii de probă determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parţial închise;
 • sunt oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reacţie puternic exotermă;
 • sunt extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct  de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant;
 • sunt foarte inflamabile:
  • substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie;
  • substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei;
  • substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut;
  • substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase;
 • sunt  inflamabile: substanţele şi  preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;
 • sunt foarte toxice: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat în cantităţi foarte mici, pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii;
 • sunt toxice: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii;
 • sunt nocive: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii;
 • sunt corosive: substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă;
 • sunt iritante: substanţele şi  preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacţie inflamatorie;
 • sunt sensibilizante: substanţele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naştere unei reacţii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte adverse caracteristice;
 • sunt cancerigene: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie  au penetrare cutanată pot determina apariţia afecţiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora;
 • sunt mutagene: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau  penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecvenţa acestora;
 • sunt toxice pentru  reproducere: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot creşte frecvenţa efectelor nocive neereditare asupra produsului de concepţie sau care pot dăuna funcţiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine;
 • sunt  periculoase pentru mediu: substanţele şi preparatele care, folosite în mediu, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului.

Din cauza riscului pe care îl reprezint substanţele şi preparatele chimice periculoase atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea uman, activităţile care implică utilizarea acestor materiale necesită o abordare adecvată din partea tuturor factorilor implicaţi.

Noul cadru legislativ adoptat de Uniunea Europeană este destinat să asigure mai multă siguranţă pentru lucrători şi consumatori în ceea ce priveşte fabricarea şi utilizarea de substanţe chimice şi să reducă poluarea mediului, menţinând totodată competitivitatea şi capacitatea de inovare a industriei europene. Sistemul de reglementare cunoscut sub numele de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals – înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice) va furniza informaţii despre eventualele proprietăţile periculoase a aproximativ 30 000 de substanţe chimice disponibile în prezent pe piaţa comunitară, precum şi despre modalităţile de gestionare a riscurilor asociate.