Cadru General

Laboratorul din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu asigură monitorizarea integrată a factorilor de mediu.

Principalele atribuţii ale Compartimentului Laborator sunt:

  1. Monitorizarea stării de calitate a atmosferei şi a precipitaţiilor;
  2. Monitorizarea emisiilor atmosferice;
  3. Monitorizarea radioactivităţii aerului şi apei (emisii gamma);
  4. Monitorizarea nivelului de zgomot urban în zonele cu trafic intens;
  5. Monitorizarea efluenţilor;
  6. Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă;

Monitorizarea calităţii aerului ambiental

          În judeţul Giurgiu funcţionează continuu o reţea de monitorizare a  calităţii aerului, integrată in Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului. Reţeaua este formată din patru staţii automate, care au fost amplasate  în judeţul Giurgiu.

Staţiile automate de monitorizare au fost localizate astfel:

  • GR1- staţie de traficamplasată pe Şoseaua Bucureşti, la intrarea în municipiul Giurgiu, locaţia respectivă fiind considerată oportună din punct de vedere al fluenţei traficului;
  • GR2 - staţie de fond urbanamplasată în Parcul Elevilor, adiacent străzii Transilvania, situată într-o zonă neexpusă direct traficului şi industriei locale.  
  • GR3 - staţie industrială, amplasată în curtea Staţiei Meteo Giurgiu, aflată într-o zonă industrială care include şi centrala termoelectrică a municipiului Giurgiu;
  • GR 4 -  staţie de tip rural de nivel subregional,  amplasată în satul Braniştea, comuna Oinacu, situată la distanţă de toate sursele de poluare majore.

      Parametrii monitorizaţi  de aceste staţii sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/ NO2), monoxid de carbon (CO), ozon(O3), compuşi organici volatili (COV),  pulberi în suspensie (PM10/ PM2,5), plumb (Pb) şi parametrii meteo.

Staţiile au fost integrate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare  a Calităţii Aerului (RNMCA). Datele înregistrate de acestea sunt transmise direct către panoului de informare, în formă accesibilă pentru public. Acestea pot fi vizualizate şi pe pagina web www.calitateaer.ro

 

 

 

Monitorizarea calităţii precipitaţiilor

Sunt recoltate săptămânal probe dintr-un punct amplasat pe raza municipiului Giurgiu – Staţia Meteo. Prin analizele efectuate se pun în evidenţă aciditatea/bazicitatea ploilor.

Monitorizarea emisiilor atmosferice

Cu ajutorul autolaboratorului APM Giurgiu, personalul laboratorului supraveghează emisiile atmosferice rezultate de la sursele staţionare.

Supravegherea radioactivităţii aerului şi apei (emisii gamma)

În municipiul Giurgiu funcţionează două staţii de monitorizare a radioactivităţii mediului:

- o staţie pentru monitorizarea debitului dozei gamma absorbită în aer;

- o staţie de monitorizare a radioactivităţii apei.

Aceste două staţii sunt integrate în Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (SNAARM).

 

Monitorizarea nivelului de zgomot urban

          Sunt efectuate măsurători ale nivelului de zgomot urban provenit în general din trafic. Sunt realizate măsurători săptămânale în 6 puncte din municipiul Giurgiu de-a lungul arterelor rutiere: Centrul oraşului, Spitalul Judeţean, Şos Bucureşti – zonă Pasarelă, intersecţie Parc Alei, intersecţie Autogară - Gară şi Policlinică.

Supravegherea calităţii efluenţilor

Pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă este controlată periodic calitatea efluenţilor, fiind urmărită încadrarea în valori – limită de încărcare cu poluanţi conform NTPA 001 din HG 352/2005.

Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă

          Laboratorul APM Giurgiu supraveghează calitatea fluviului Dunărea şi calitatea sedimentelor la km 502, 511, 520 în zona ostroavelor Cama Dinu, zonă care a fost declarată rezervaţie naturală, în urma proiectului implementat de către APM Giurgiu “Protecţia zonelor mlăştinoase ale Dunării – proiect pilot pentru zona ostroavelor Cama Dinu”.


Norme de prelevare, conservare probe

LISTA ÎNCERCĂRILOR DIN CADRUL LABORATORULUI APM GIURGIU

Cerere analize

Declaratie

Tarife pentru analizele de laborator