MODELE ACTE NECESARE SOLICITARE AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII SOLICITARII DE AUTORIZARE IPPC

ANUNT PUBLIC

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ3215032XXX000209

                      Trezoreria Giurgiu