MODELE ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME

ACTE NECESARE PUZ

NOTIFICARE PUZ

ANUNT SOLICITARE AVIZ

ANUNT DECIZIE ÎNCADRARE

ANUNT DEZBATERE PUBLICĂ

ANUNT EMITERE AVIZ

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ3215032XXX000209

                      Trezoreria Giurgiu