Documentatie solicitare AIM Ferma nr. 1 Tg-Jiu SC AVIROM PLUS SRL

Formular solicitare ferma 1 Tg JIu SC AVIROM PLUS SRL Raport de amplasament ferma 1 Tg JIU SC AVIROM PLUS SRL

Documentatie solicitare AIM Ferma 7 Tg-Jiu SC AVIROM PLUS SRL

Formular solicitare ferma 7  Tg JIu SC AVIROM PLUS SRL Raport de amplasament ferma 7 Tg Jiu SC AVIROM PLUS SRL

Documentatie solicitare AIM Ferma 6 Tg-Jiu SC AVIROM PLUS SRL

Formular solicitare ferma 6 Tg JIu SC AVIROM PLUS SRL Raport de amplasament ferma 6  Tg JIU SC AVIROM PLUS SRL

FORMULAR CU COMENTARIILE PUBLICULUI PRIVIND AIM SE ROVINARI

descarca Adresa Greenpeace 214 din 13.12.2017 - Comentarii revizuire AIM Rovinari comentarii_aim_rovinari_10 10 2017 BANKWATCH

Raport de amplasament-AIM REV 1 15.11.2017

Raport de amplasament -revizie 1_noiembrie 2017  Coperta si Pg.semnaturi Anexe Raport Amplasament  rev 1: Anexa A Certificat de inregistrare Anexa B Plan de...

Formular de solicitare AIM REV 1 din 15.11.2017

Formular Solicitare_ Revizia 1_Noiembrie 2017  Coperta si Pg. Semnaturi Anexe Formular de Solicitare Anexa 1 Plan de incadrare in zona   Anexa 2 Plan de situatie ...

SC AVIROM PLUS Ferma nr. 5 Tg-Jiu

Formular solicitare ferma 5 Raport amplasament Ferma 5

SC AVIROM PLUS Ferma nr. 4 Preajba

Formular solicitare ferma 4 Raport Amplasament F4

Anexe la Raportul de amplasament pentru AIM SE Rovinari

Anexa V Monitorizarea calitatii solului Anexa X Masuratori pulberi sedimentabile

Anexe la Formularul de solicitarea Autorizatiei integrate de mediu pentru S.E. Rovinari

Anexa 1 Plan de incadrare in zona  Anexa 2 Plan de situatie Anexa 3 Raport de inspectie Anexa 4 Politica de prevenire a pericolelor de accident major Anexa 5 Planul de...

Anexe -AIM ROVINARI

Anexa B Plan de incadrare in zona  Anexa C  Plan situatie puncte prelevare probe sol incinta Anexa D Extras de carte funciara Anexa E Autorizatie si aviz CONSIB ...

SC AVIROM PLUS SRL FERMA 3 TG JIU

FORMULAR DE SOLICITARE -S.C. AVIROM PLUS S.R.L.Ferma nr. 3 RAPORT DE AMPLASAMENT -S.C. AVIROM PLUS S.R.L.-FERMA NR. 3  

SC AVIROM PLUS SRL FERMA 2 TG JIU -

FORMULAR SOLICITARE FERMA II TG JIU RAPORT DE AMPLASAMENT FERMA II TG JIU

UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A - Bucureşti -

Formular solicitare EDITIA 2017-Uzina Mecanica SADU Raport de amplasament Uzina Mecanica SADU

SIMCOR VAR S.A.

FORMULAR de Solicitare SIMCOR VAR RAPORT amplasament SIMCOR VAR