ANUNTpentru oferta câștigătore - parteneriat în cadrul proiectului ce urmează a fi implementat prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

       In data de 04.05.2017, la sediul APM Gorj, a fost întrunită comisia înființată în baza deciziei nr. 57 din 04.10.2016, pentru verificarea documentației primite din partea ProPark - Fundația pentru Arii Protejate, în cadrul etapei a II-a, de verificare a ofertei câștigătore pentru parteneriat în cadrul proiectului ce urmează a fi implementat prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

          A fost verificată oferta venită din partea ProPark-Fundația pentru Arii Protejate, depusă la sediul APM în ziua de 19.04.2017, ora 1138. A fost verificat dosarul ce conține documentele solicitate prin adresa din partea APM Gorj cu nr. 3566 din 07.04.2017 și au fost completate Anexele nr. 3 și nr. 4 conform procedurii de selecție a partenerului, solicitantul îndeplinind toate criteriile de selecție, cu un toal de 100 de puncte.

          Având în vedere punctajul obținut de către solicitant în cadrul acestei etape, comisia hotărăște încheierea cu ProPark-Fundația pentru Arii Protejate a unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).


ANUNT SELECTIE PARTENER IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020 (POIM)