Pentru vizualizarea informaţiilor anterioare datei de 27 Octombrie 2014, vă rugăm accesaţi pagina:
http://apmgj-old.anpm.ro

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

INFORMARE

Ca urmare a primirii observaţiilor publicului interesat cu privire la proiectul Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul  „Racordare la SEN a CHE Bumbești – Linie electrică Aeriană (LEA 110 kV dublu circuit (d.c.) CHE Bumbești borna 35 bis LEA 110 kV Târgu-Jiu Nord/ Parângu circuitul 2 în cadrul investiției Amenajare hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești ”, propus a fi amplasat în oraşul Bumbești-Jiu,  judeţul Gorj, facem cunoscut că decizia de emitere a Deciziei Etapei de Încadrare s-a luat în urma analizei Studiului de Evaluare Adecvată, elaborat de S.C. AQUACON PROIECT SA.

      Evaluarea Impactului cumulat al lucrărilor cuprinse în proiectele: ”AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești. Lucrări de punere în siguranță ce trebuie executate în regim de urgență - CHE Dumitra, captări și aducțiune Livezeni-Dumitra, CHE Bumbești, Nodul de presiune Bumbești, Baraj Livezeni, MHC Livezeni” și „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești. Continuare lucrări” va fi tratată în cadrul procedurii  derulate de către autoritatea competentă, respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului, având în vedere că proiectele menționate sunt amplasate pe teritoriul administrativ a două județe(Gorj, Hunedoara).

 

      

  

SIPOCA - Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit

Programul "CASA VERDE" 

SITUATIA AMENAJARILOR HIDROENERGETICE IN JUDETUL GORJ

   PROIECTE APM GORJ:

1. Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a deşeurilor industriale" - 2011 - 2014

2. Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in RO SCI Nordul Gorjului de Vest, in Judetul Gorj  - 2012 - 2017

3. Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort - 2013 - 2015

4.PROPUNERE PROIECT POIM

 

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ:
PARCURI Nationale:
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul National Defileul Jiului
SCI NATURA 2000:
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de EST
Aria naturala protejata Coridorul Jiului
Aria naturala protejata Parang
Aria naturala protejata Prigoria-Bengesti
Aria naturala protejata Raul Gilort
Aria naturala protejata Raul Motru

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunta publicul interesat ca in perioada 24.12.2015– 02.01.2016 nu se mai fac incasari de numerar.