INFORMAȚII PRIVIND Coronavirusul COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT!

          Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile, cu privire la adoptarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 18.03.2020, se suspendă  activitatea cu publicul până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Dezbaterile publice/consultarea publicului interesat se realizeaza în format electronic (documentația supusă dezbaterilor va fi postată pe site-ul agenției cu informarea prin anunț public postat tot pe site-ul agenției și pe site-ul titularului, UAT-urilor etc, comentariile/observațiile publicului vor fi primite în format electronic prin e-mail.

Depunerea fizică a documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. 

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

 • Pentru depunerea documentațiilor pe mail : office@apmgj.anpm.ro
 • Pentru depunerea documentațiilor prin poșta:      
 • AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ
 • Str. Unirii,nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143
 • E-mail: office@apmgj.anpm.ro;
 • Pentru relații suplimentare puteți suna la numerele de telefon:
 • Tel. 0253-215384; 0253/217156
 • Fax 0253-212892
 •  pentru consultanța privind emiterea actelor de reglementare - telefon: 0253-217156.
 • Avem rugamintea să transmiteți documentațiile complete, conform informațiilor de pe site-ul APM GORJ, secțiunea Reglementări: http://apmgj.anpm.ro/web/apm-gorj/reglementari

Totodată, vă asigurăm că instituția noastră va trata cu seriozitate și promptitudine toate solicitările primite on-line sau prin poștă, respectând termenele procedurale, conform legislației în vigoare.

- Pentru operaţiunile de încasare - acestea se vor face numai prin instrumente de plată bancare (O.P.) 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE IN CONTUL:RO31TREZ3365032XXX002006, DESCHIS LA TREZORERIA TG-JIU, CIF: 4448180

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Compartimentul Relaţii Publice 

 • relatii.publice@apmgj.anpm.ro

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

 • reglementari@apmgj.anpm.ro
 • controlul.conformarii@apmgj.anpm.ro

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

 • monitorizare@apmgj.anpm.ro
 • baze_de_date@apmgj.anpm.ro
 • laborator@apmgj.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

 • arii.protejate@apmgj.anpm.ro
 • deseuri@apmgj.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

 • buget.finante@apmgj.anpm.ro
 • juridic.resurse_umane@apmgj.anpm.ro

 

Pentru vizualizarea informaţiilor anterioare datei de 27 Octombrie 2014, vă rugăm accesaţi pagina:
http://apmgj-old.anpm.ro

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

  

SITUATIA AMENAJARILOR HIDROENERGETICE IN JUDETUL GORJ

   PROIECTE APM GORJ:

1. Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a deşeurilor industriale" - 2011 - 2014

2. Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in RO SCI Nordul Gorjului de Vest, in Judetul Gorj  - 2012 - 2017

3. Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort - 2013 - 2015

4.PROPUNERE PROIECT POIM

 

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ:
PARCURI Nationale:
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul National Defileul Jiului
SCI NATURA 2000:
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de EST
Aria naturala protejata Coridorul Jiului
Aria naturala protejata Parang
Aria naturala protejata Prigoria-Bengesti
Aria naturala protejata Raul Gilort
Aria naturala protejata Raul Motru

 

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunta publicul interesat ca in perioada 24.12.2015– 02.01.2016 nu se mai fac incasari de numerar.