RAPORT DE MONITORIZARE pentru PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL GORJ anul 2021

PLAN DE MONITORIZARE A PJGD ANUL 2021

RAPORT DE MEDIU pentru PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL GORJ, 2019 - 2025

ORDIN nr 140 din 2019 privind elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor

Legea nr 31 din 2019 gestionarea deseurilor de ambalaje

Chestionare pentru colectarea datelor şi informatiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor

În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2011 se folosesc cele cinci tipuri de chestionare utilizate pentru colectarea de date, după cum urmează:

Adresa privind raportarea datelor -generarea si gestionarea deseurilor pentru anul 2012

  • GD_COLECTARE_TRATARE_2011 - date furnizate de operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu deşeuri şi activităţi de colectare şi dezmembrare a deşeurilor
  • GD_NĂMOL_2011 - date furnizate de operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale, conform cerinţelor Ordinului comun nr. 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
  • GD_TRAT_2011 - date furnizate de operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor
  • GD_MUN_2011 -  date furnizate de operatorii de salubritate
  • GD_PRODDES_2011 - date furnizate de generatorii de deşeuri

În conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, operatorii economici au obligaţia transmiterii către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, centralizate anual şi sunt rugaţi să utilizeze formatele electronice ale chestionarelor pe care le vor completa, tipări, semna, ştampila şi depune la APM GORJ.

Termenul de transmitere la APM Gorj a chestionarelor completate de operatorii economici va fi cel târziu


15.04.2014


Reciclatori Deseuri

CHIMICALE