REGULAMENT INTERN

DECLARATII DE AVERE SI INTERES 2021

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE

DESPRE NOI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj a fost înfiinţată potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1000/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.
In prezent,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, este organizată şi funcţionează în baza H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.      

Specialiştii Agenţiei au atribuţii în protecţia mediului, sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor de mediu înconjurător ca şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului ecologic, a resurselor şi calităţii  vieţii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Gorj.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Documente atasate

Organigrama APM Gorj

 

 

 


Procedura privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia