Back

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, cl.I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Avize,Acorduri,Autorizaţii

ANUNŢ

 

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează în data de 04.05.2015, ora 10, proba scrisă, şi în data de 06.05.2015 interviul,:

- concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă,de consilier,cl.I,grad profesional superior în cadrul Serviciului Avize,Acorduri,Autorizaţii.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

-selecţia dosarelor ,

-proba scrisă

-interviul

Condiţiile de desfăşurare:

Concursul se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Marton Aron Nr. 43 în data 04.05.2015, ora 10, proba scrisă, şi în data de 06.05.2015 interviul:

Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare.

Condiţii de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare:

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,respective studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie-toate specialităţile

-9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-cunoştinţe de utilizare a calculatorului ;

-abilităţi în munca de echipă; 

-abilităţi în comunicare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 0266/371313.