Raport de monitorizare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pe anul 2022

PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025

Lista operatorilor economici autorizaţi să colecteze materiale reciclabile

Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol

Serviciul Calitatea factorilor de Mediu

Deşeuri şi Substanţe Chimice  Periculoase, Sol şi Subsol

email:  deseuri[@]apmhr.anpm.ro

  • Puscas Éva