Evaluare carnivore 2013

2 Februarie - Ziua mondială a zonelor umede

regulament pentru desfăşurarea concursului de desene "Noi şi urşii"

Proiecte supuse evaluării adecvate (EA)

Sunt trecute în tabel în culoarea VERDE


Situri Natura 2000 - SPA


Despre modalitatea acordării despăgubirilor

În conformitate cu prevederile HG. 1679 din 2008 „privind modalitatea de acordare a
despăgubirilor prevăzute de Legea Vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi a
proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea
pagubelor” Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita participă la comisiile de evaluare
a pagubelor.
În vederea îmbunătăţirii (fluidizării) activităţii acestei comisii şi ca urmare a faptului că
APH Harghita confruntă cu un număr foarte mare de sesizări din partea proprietarilor de
animale şi/sau culturi agricole şi nu numai, păgubiţi în aceste cazuri, ne simţim
răspunzători de a face următoarele precizări:
Comisia desemnată în acest sens (art. 3 ) este compusa din trei membrii, unul fiind
reprezentantul primăriei, iar ceilalţi doi din partea APM Harghita şi ITRSV Braşov.
Comisia are rol decizional şi în activitatea sa este ajutată de „asistenţi” din care trebuie să
facă parte întotdeauna păgubitul şi la cerere: gestionarul fondului de vânătoare, specialistul
agricol care este în măsură să întocmească un deviz de cheltuieli privind culturile agricole
şi/sau silvice şi martori (dacă este cazul).
Cu scopul respectării termenelor şi a stabilirii cvantumului despăgubirii pe care a suferit-o
păgubitul se procedează după cum urmează:
Păgubitul se adresează în scris primăriei în termen de 24 de ore din momentul în care a
luat act de producerea evenimentului şi paralel face o sesizare scrisă către gestionarul
fondului de vânătoare pe raza căruia a avut loc acesta, cu scopul realizării unor acţiuni
caracteristice de îndepărtare a vânatului cu asemenea deprinderi.
În următoarele 24 de ore (de la sesizare) primăria convoacă spre întrunire (în scris)
comisia precum şi asistenţii, care se întâlneşte în următoarele 48 de ore.
În toate cazurile dosarul trebuie să conţină dovezile (probe foto, declaraţii) precum şi
documente/înscrisuri eliberate de primărie, medic veterinar, alte instituţii şi agenţi
economici implicaţi.
Întrucât cele două instituţii judeţene care au desemnate persoane în comisia în cauză
dispun de fonduri limitate privind deplasarea în teren pentru satisfacerea obligaţiilor lor
profesionale, roagă autorităţile administraţiei publice locale să convoace comisia doar în
cazuri reale, justificate conform prevederilor HG 1679/2008, motivul fiind grija faţă de
banul public.


Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Serviciul: Calitatea Factorilor de Mediu

Şef serviciu:

BOTH József

email:  arii.protejate[@]apmhr.anpm.ro

Deşeuri şi Substanţe Chimice  Periculoase, Sol şi Subsol

email:  deseuri[@]apmhr.anpm.ro

  • Puscas Éva
  • Nagy Attila

 Protecţia Naturii:

email:  arii.protejate[@]apmhr.anpm.ro

  •  Szabó Szilárd
  •  Dóczy Annamária
  • Kovásznai Sándor

Proiecte Programe

  •   Kosa Ildikó