Sol Subsol

Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecosistemelor.

Ca interfata dintre pamant, aer si apa, solul este o resursa neregenerabila care indeplineste mai multe functii vitale:

o    producerea de hrana/biomasa

o    depozitarea, filtrarea si transformarea multor substante (incluzand apa, carbonul, azotul)

o    sursa de biodiversitate, habitate, specii si gene.

o    serveste drept platforma/mediu fizic pentru oameni si activitatile umane

o    sursa de materii prime, bazin carbonifer

o    patrimoniu geologic si arheologic.

 

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta omenirea sunt:

o    eroziunea

o    degradarea materiei organice

o    contaminarea

o    salinizarea

o    compactizarea

o    pierderea biodiversitatii solului

o    scoaterea din circuitul agricol

o    alunecarile de teren si inundatiile

In domeniul Protectiei Solului, Subsolului - Biroul Protectie Sol, Subsol are ca obiect de activitate implementarea prevederilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si folosirea judicioasa a solului, subsolului si ecosistemelor terestre.

Obiective

o    Implementarea legislatiei de mediu specifice in domeniul protectiei solului, subsolului

o    Eficientizarea colaborarii cu alte autoritati, institutii; 

o    Reducerea nivelului de poluare a solului si subsolului in Romania;

o    Identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activitati poluatoare;

Identificarea zonelor afectate/cu risc la alunecari de teren din diferite cauze

 

 

Seviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Substanţe Chimice  Periculoase, Sol şi Subsol

email:  deseuri[@]apmhr.anpm.ro

geol. Puscas Éva