Decizii - etapa de încadrare

COMUNA SATU MARE - PUG la comunei Satu Mare

Asociația Composesorală Șiclod , ... - Planul de amenajare forestieră UP XII Șiclod

SC FOREST SYSTEM SRL , SC BAMSBURY INVESTMENTS SRL , Grupul Asociativ de Pădure nr.18 și persoane fizice - Planul de amenajare forestieră UP II Voivodeasa 

SC AGM ECOCORPORATE SRL - PUZ pentru construirea unei clădiri de depozitare și platformă rezervor gaz în com. Ditrău, str. Pescarilor

SIMON EDIT -PUZ pentru reglementarea spațiilor verzi publice  în mun. Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu fn 

LAKATOS HAJNALKA - PUZ Odorheiu Secuiesc, str. Rozei fn

COMUNA LUPENI - PUZ pentru electrificare în sat Sâncel , com Lupeni 

COMPOSESORATUL CHILENI - Plan de amenajare forestieră UP III Chileni

SC BAYER AGROUNIVER SRL -  PUZ Zonă turistică în comuna Remetea, sat Sincu fn

PLAZMONTECH -Soskut -  PUZ zonă industrială Remetea, str. Martonka, fn

BOSA ADRIAN TEODOR - PUZ pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan , construirea unei pensiuni turistice în com . Joseni, sat Borzont fn

SUGAR INVEST SRL - PUZ pentru construire supermarket LIDL ún mun. Miercurea Ciuc, Bldul Frăției nr.7

SC SEA CARGO SRL - PUZ pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan  pentru extinderea zonei de servicii - depozitare în com. Ditrău, Postata Nagyúton belül, fn

BALINT SZABOLCS - PUZ pentru construirea unor case de locuit în comuna Leliceni , satul Leliceni fn 

TÖVISSI MÁRTON - PUZ pentru construirea unor case de locuit în com. Păuleni Ciuc, satul Păuleni Ciuc, fn.

MADARAS CSABA - PUZ pentru construire case de locuit în mun. Gheorgheni, str. Kiss Antal fn

KISS LÁSZLÓ - PUZ pentru schimbarea destinației terenului din zonă industrială în zonă de locuit în com. Ditrău, str. Morii fn

RAFI SRL - PUZ pentru zona turistică Várnyaka, locul numit Veresviz ún comuna Tusnad, Trup Vargyas fn 

Direcţia Silvică Harghita,:”Plan de Amenajament Silvic întocmit pentru suprafeţele pădurilor în proprietate publică a statului administrate de Ocolul Silvic Borsec care cuprinde UPI – Borsec, UPII-Bilbor, UPIII-Muncelu, UPIV-Valea Seacăamplasate în judeţul Harghita pe raza administrativă a localităţilor:Borsec, Bilbor, Corbu pe o suprafaţă totală de S= 7305,65 ha

PUZ Vlăhiţa - Karsai Hargita Plast SRL

PUZ GHEORGHENI - BEST AUTO SRL

PUZ  ATID - SC HORSETOUR SPORT SRL

PUZ LELICENI - HAJNAL HUNOR

EHRENFELD Rozalia-PUD Gheorgheni

Organizaţia GeoEcologică Accent -”Plan de Management al sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”

PUZ ODORHEIU SECUIESC - Municipiul Odorheiu Secuiesc şi Balint Sandor

PUZ Sândominic - SC MACKENDAR SRL BĂLAN

Plan de Amenajament Silvic pentru UPII Pădurea Comunei Lăzarea

PUG SĂRMAŞ -

PUZ Gheorgheni - Holy Spirit Resorts SRL

PUD - Gheorgheni - Tamas Tibor

PUG Remetea - Comuna Remetea

PUD - Miercurea Ciuc - Gherman T Eduard

PUZ - Odorheiu Secuiesc - KADAR LEVENTE

PUZ - parc fotovoltaic Căpâlniţa - SC Harghita Solar Power SRl

Plan de amenajare a pădurilor UPI Csiksomlyo - Composesoratul Csiksomlyo Kozbirtokossag

PUZ Odorheiu Secuiesc - LUKÁCS MELÁNIA şiLUKÁCS PÁL

PUZ Odorheiu Secuioesc - Pazsint Jozsef

PUZ CEKEND - SC SOLAR PARK SRL

PUZ - MOLNAR LEVENTE

PUZ Odorhei ELECTRO HORVAT

PUZ LĂZAREA- AIC SOLAR SYSTEMS COMPANY

PUZ Topliţa - Municipiul Topliţa

PUZ Odorheiu Secuiesc - BORBATH TUNDE

PUZ Căpâlniţa - SOLAR ENERGY

Plan de amenajare păduri Lunca de Sus-BODOR EMERIC

PUZ Miercurea Ciuc - SC Harghita Solar Power SRL

PUZ Şimoneşti, sat Chedea Mică-Lorinczi Gabor şi Gyongyike

PUZ LELICENI-SZABO ZOLTAN

PUZ Vlăhiţa GRUIA-LAZAR MAGOR

PUZ Vlăhiţa construire CNIPT Oraşul Vlăhiţa

PUZ Miercurea Ciuc BARTALIS SZABOLCS

PUZ Plăieşii de Jos SC EKOTRICITY SRL 

PUD Miercurea Ciuc SZEKELY VAKON KATALIN ENIKO

PUZ Joseni - SC TRALEHAR SRL

PUZ Miercurea Ciucstr. Leliceni- LAZAR COMPUTER

PUZ Miercurea Ciuc - MOLNAR LEVENTE

Plan de managenent al Rezervaţiei Pietrele Roşii, Tulgheş şi a Regulamentului aferent Planului - Direcţia Silvică Harghita

PUZ ZETEA - ASOCIAŢIA COMPOSESORAT ZETEA

PUZ Odorheiu Secuiesc - GASPAR VILMA

PUZ SĂRMAŞ sat FUNDOAIA - COMUNA SĂRMAŞ

PUD Odorheiu Secuiesc - MAG ZOLTAN

PUZ CRISTURU SECUIESC 50486 - B ART SRL

PUZ  Cristuru Secuiesc 51328 - B ART SRL

PUZ Odorheiu Secuiesc - BARABAS IGNAC LEVENTE

PUZ JOSENI - S.C.TRALEHAR S.R.L.

PUZ Lăzarea - AIC SOLAR SYISTEMS COMPANY SRL

PUD Odorheiu Secuiesc, str.Bethlen Gabor nr.78/A - Balogh Catalena

PUZ Ciumani, zona centrală Ciumani - Comuna Ciumani

PUZ Gheorgheni, str. Ciserului fn - Kiss Tivadar

PUZ Gheorgheni, postata Mocsar - Mincsor Szabolcs

PUG Odorheiu Secuiesc - Municipiul Odorheiu Secuiesc

PUD Zetea - Biro Lazar

Plan de Amenajare a fondului forestier Administrat de Ocolul Silvic Homorod - Direcţia Silvică Harghita

PUZ-Comuna Căpâlniţa fn - S.C. HOMOROD SPORT S.R.L.

PUZ- Odorheiu Secuiesc - FEKETE DENES LEVENTE

PUZ în Vlăhiţa, str. Republicii nr. 49 - Angyos şi Asciaţii

PUD în Comuna Ditrău, str. Pescarilor nr.21/A-Kollo Tunde

PUZ în Lueta, trup Colţ Chirui, loc. Vagas - Mihaly Kinga

PUZ în Gheorgheni, extravilan - SC Pal Mar SRL

PUZ în comuna Şimoneşti - SC Trans Dem SRL

PUZ în comuna Zetea, sat Izvoarele - Papp Peter

PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Pantei f.n. - Kovacs Barna

PUZ în comuna Suseni - SC Gennyfer Impex SRL

PUZ în mun. Miercurea Ciuc, str. Şumuleu fn. - BUZOGÁNY KÁROLY LEVENTE

PUZ în Vlăhiţa, str. Republicii fn - SC Rotarprint SRL

PUZ în comuna Lupeni, sat Bisericani - Composesoratul Bisericani

PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Rozei fn - Joo Sandor şi Gergely Attila

PUZ în Vlăhiţa, Câmpul Florilor f.n. - Gyorgy Matyas

PUD în municipiul Miercurea Ciuc, zona Csiba - SC M-TABAC SRL

PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Forţeni f.n. - Szilagyi Tibor

PUZ în localitatea Lacu Roşu, str. Principală nr. 32 - SC PORTURIST SRL

PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Csaloka f.n. - Horvath Melinda

PUZ - Ciceu - SC EGRES IMPEX SRL

PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Szaszok Tabora f.n. - Banky Laszlo

PUG al comunei Praid - Comuna Praid

PUZ în Valea Strâmbă, com. Suseni - Ujlaki Gy. Tibor

PUZ în com. Joseni, sat Borzont extravilan - Feher Zoltan

PUZ în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare fn. - Ianovici Iren

PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Gyerkes Mihaly f.n. -  Andras Imre

PUD în Miercurea Ciuc, str. Cioboteni fn - Petres Kalman

PUZ în Gheorgheni, str. Pompierilor fn - SC BIRD OFARM SRL

PUD în Miercurea Ciuc, str. Bradului fn - Kanya Zoltan

PUZ în com. Ciceu - Antal Gyongyver-Maria şi Antal Andras

PUZ în mun. Miercurea - Ciuc,  str. Topliţa fn.- S.C. STYLUS S.R.L

PUZ în comuna Ciceu UTR3 – Trup 2, str. Piricske, fn. - Salamon Tivadar György

PUZ în Gheorgheni, postata Varbukk, zona de agrement Km4, f.n. - Molnar Timar Csaba

PUZ în oraşul Vlăhiţa, localitatea Băile Homorod, 17/A - Márton Károly şi Márton Kovács Anna

PUZ în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mic fn. - Kalamar Bela

PUZ în com. Lupeni, sat Lupeni extravilan - Fodor Hunor Attila

PUG al comunei Leliceni - Leliceni

PUD în Miercurea Ciuc, str. Prieteniei fn. - Bajko Miklos

PUZ în zona Dealul Pietros, comuna Sâncrăieni - SC Exploatarea Miniera Harghita SA

Act Aditional PUZ Szecseny- municipiul Miercurea Ciuc

PUZ în Odorheiu Secuiesc str. Sâmbăteşti - Szekely Robert

PUZ în Gheorgheni str. Postată Nyerges Mogzorosbukk - Trus Cristinel

PUZ în comuna Leliceni f.n. - Comuna Leliceni

PUZ în comuna Dealu, sat Tămaşu fn - Jakab Attila

PUD în municipiul Topliţa, str. Ştefan cel Mare nr. 65 - SC REWE PROIEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL

PUD în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr. 124 - SC Eurato SA

PUZ în oraşul Vlăhiţa, tarla Királykút-Csere - Daniel Vince

PUD str. Beclean nr. 314, Odorheiu Secuiesc - SC Melinda Impex Instal SA

PUD în municipiul Miercurea Ciuc, str. Lunca Mare f.n. - FÜSTÖS SUSANA ÉVA

PUZ în comuna Ditrău, Dealul Frumos nr. 82 - SC CSEPP KOKER SRL

PUZ în comuna Sânsimion nr. 711 - SC APEMIN TUŞNAD SA

PUG Lăzarea - LĂZAREA

PUZ în mun. Gheorgheni, Staţiunea Lacul Roşu f.n. - MUNICIPIUL GHEORGHENI

PUZ în comuna Ciumani f.n. - SC SNOW TOURS SRL

PUG Satu Mare - SATU MARE

PUZ în mun. Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 138 - SC ELEGANT EXPORT IMPORT SRL

PUZ în comuna Ciceu f.n. - Szabó Zsolt şi Szabó Irén Ottilia

PUZ în mun. Miercurea Ciuc, str. Szécseny f.n. - MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC

PUD in Miercurea - Ciuc, str. Prieteniei fn.,

PUZ in Miercurea Ciuc, Str. Harghita f.n., -SC BENZOTHAT SA + Act adiţional


Avizul de mediu

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

- Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente necesare la solicitarea avizului de mediu pentru planuri şi programe

Model notificare pentru iniţierea procesului de elaborare a planului/programului prin depunerea primei versiuni a acestuia la APM Harghita

Model anunţ public

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului - Anexa nr.1 din HG 1076/2004


SC EMS STONE SRL

Baza de date SEA

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborarii planului sau programului si inainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin Hotararea guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii de EMPP. Autoritatile publice pentru protectia mediului competente, in urma consultarii cu alte autoritati publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc daca un plan sau program trebuie sa parcurga aceasta procedura.

Rezultatele evaluarii de mediu trebuie sa se prezinte intr-un raport de mediu.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru.

Procedura EMPP se finalizeaza prin emiterea Avizului de mediu de catre autoritatea publica pentru protectia mediului competenta, pe baza proiectului de plan sau program si a Raportului de mediu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza de date SEA - Judeţul Harghita


Anunţuri publice privind notificările / data afişării pe web

Laszló Zsolt PUZ Ciceu / 29.07.2016

Beczer Mathe Gyongyver si Becze Tibor  PUZ Ciceu / 25.07.2016

Jakab Szilard PUZ Brădeşti/26.05.2014

Comuna Joseni PUG Joseni/26.05.2014

Comuna Subcetate PUG Subcetate/12.05.2014

SC KARSAI Hargita Plast SRL PUZ Vlăhiţa/12.04.2014

Amenajamentele publice ale pădurilor proprietate publică de stat administrate de către Ocoalele Silvice Borsec, Topliţa, Tulgheş, subunităţi din cadrul Direcţiei Silvice Harghita/08.04.2014

Plan de management al Rezervaţiei naturale de interes naţional "Mlaştina Dumbrava Harghitei"/04.04.2014

Comuna Ciumani PUG Ciumani/26.03.2014

Comuna Mugeni PUG Mugeni/26.03.2014

SC BEST AUTO SRL PUZ Gheorgheni/14.03.2014

HAJNAL HUNOR PUZ LELICENI/05.03.2014

PUG Gheorgheni/03.03.2014

PUG Gălăuţaş/03.03.2014

PUZ ODORHEIU SECUIESC-târg animale/06.02.2014

PUG Sărmaş/24.01.2014

ORGANIZAŢIA GEOECOLOGICĂ ACCENT-Planul de Management al Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos/15.01.2014

PUG SICULENI/07.01.2014

SC ZOLEX-UNIVERSAL SRM -PUZ Amenajare tabără corturi în extravilan Gheorgheni/03.12.2013

SC HORSETOUR SPORT SRL -PUZ-ATID/30.10.2013

SC MACKENDAR SRL -PUZ- SÂNDOMINIC extravilan/30.10.2013

EFRENFELD ROZALIA-PUD- Gheorgheni/30.10.2013

COMUNA REMETEA-PUG REMETEA/21.10.2013

Gheman T. Eduard - PUD Miercurea Ciuc/20.09.2013

Tamás Tibor - PUD în Gheorgheni, str. Bradului f.n. / 06.09.2013

SC HOLY SPIRIT RESORT SRL PUZ GHEORGHENI/19.08.2013

Consiliul Judeţean Harghita PUZ Munţii Harghita/05.08.2013

RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş-Plan de Management Parc/30.07.2013

SC KONIG STEIN SRL - PUZ Amenajare cariera de exploatare piatra Racu/15.07.2013

SC Harghita Solar Power SRl - PUZ - parc fotovoltaic Căpâlniţa/29.06.2013

Lukacs Melania şi Lukacs Pal PUZ Odorheiu Secuiesc

SC SYLWORKS ALMAS SRL Amenajamentul Silvic al Composesoratului Csiksomlyo/18.06.2013

ORAŞUL BORSEC PUG /13.06.2013

SC SOLAR PARC CEKEND PUZ -Parc fotovoltaic Odorheiu Secuiesc/23.05.2013

BORBATH TUNDE - PUD - Odorheiu Secuiesc/07.05.2013

SC SOLAR ENERGY HARGHITA - PUZ - Căpâlniţa/24.04.2013

SC HARGHITA SOLAR POWER SRL- PUZ - Miercurea Ciuc/24.04.2013

SZABO ZOLTAN - PUZ -Leliceni/20.03.2013

SC EKOTRICITY SRL - PUZ -Plaiesii de jos si Cozmeni/20.03.2013

BARTALIS SZABOLCS PUZ Cioboteni ferma agrozootehnică/07.03.2013

KADAR LEVENTE PUZ Odorheiu Secuiesc zona Cădişeni/06.03.2013

SC LAZAR COMPUTERS SRL PUZ Miercurea Ciuc/04.03.2013

ELECTRO HORVAS SRL - PUZ ODORHEIU SECUIESC/04.03.2013

SIMO PETER - PUZ Odorheiu Secuiesc/14.02.2013

Szekely Vakon Katalin-PUD MIERCUREA CIUC str. Koves/11.02.2013

MUNICIPIUL TOPLIŢA - PUZ pentru amplasamentul situat între Staţiunea Bradul şi Pârtia de Schi Măgheruş / 21.01.2012

ORAŞUL VLĂHIŢA - PUZ - construire Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Vlăhiţa/08.01.2013

MOLNAR LEVENTE - PUZ - Miercurea Ciuc, str. Miko fn

SZABO ZSOLT - PUD - Miercurea Ciuc Csiba/17.12.2012

SC SYLWORKS ALMAS SRL -PLAN AMENAJARE SILVICĂ TUŞNAD/29.11.2012

SC SYLWORKS ALMAS SRL-Amenajare silvică LUNCA DE SUS/29.11.2012

SZABO NOEMI- PUZ - CICEU /29.11.2012

MAG ZOLTAN PUD- Odorheiu Secuiesc,str. Moricz Zsigmond / 31.10.2012

SC REGIO ENERGY SRL -PUZ- ODORHEIU SECUIESC zona Ţechend / 31.10.2012

SZANTO LEHEL şi PALL JUDITH-PUZ-Csiba/25.10.2012

COMUNA PĂULENI -CIUC -PUG- Păuleni Ciuc/25.10.2012

FORIKA VILMOS-PUD Gheorgheni str. Exterioară / 12.10.2012

SC COPET EURO DINEX SRL - PUZ Subcetate str. Protopop Elie Câmpeanu nr.20 / 02.10.2012

COMUNA LĂZAREA -PUZ -Amenajare silvică Lăzarea / 28.09.2012

GASPAR VILMA - PUZ - Odorheiu Secuiesc / 27.09.2012

BARABAS IGNAC LEVENTE - PUZ - Odorheiu Secuiesc / 18.09.2012

CABINET AVOCAT GYORFFY EMOKE- PUD -Odorheiu Secuiesc / 13.09.2012

ILYES EGON ŞI SIMO HILDA - PUD -Odorheiu Secuiesc / 06.09.2012

S.C.BRAŞOV ART S.R.L. - PUZ Cristuru Secuiesc / 10.08.2012

S.C. A.I.C. SOLAR SYSTEMS COMPANY S.R.L.- PUZ Lăzarea construire sediu administrativ pt parc de energie voltaică / 02.08.2012

Asociaţia Composesorat Zetea - PUZ pentru deschiderea Carierei de piatră în zona Surdok din extravilanul loc. Subcetate, com. Zetea / 05.07.2012

Comuna Lăzarea - Amenajamentul Silvic pentru UP II / 20.06.2012

Asoc. Composesorală Larix Cârţa - Plan de amenajament silvic / 18.06.2012

Ivacsony Pal - PUZ în extravilanul mun. Gheorgheni, km4-km5 / 29.05.2012

Lorinczi Gabor - PUZ comuna Simoneşti, sat Chedea Mică - extravilan / 18.05.2012

FEKETE DENES LEVENTE -PUZ- Odorheiu Secuiesc/09.05.2012

BALOGH CATALENA -PUZ- Odorheiu Secuiesc/08.05.2012

SC SPORT TOP TURISM SRL -PUZ- ZETEA/03.05.2012

HOMOROD SPORT SRL - PUZ - Căpâlniţa, zona Vec/03.05.2012

SC Magyari Engineering SRL -PUZ- Corund, extravilan/25.04.2012

Comuna Sărmaş-PUZ Sărmaş/13.04.2012

Biro Lazar-PUD Zetea/13.04.2012

David Emil şi David Ecaterina- PUZ în Căpâlniţa/ 06.04.2012

SC AMBER IMOB SRL-PUZ / 06.04.2012

SC GITA IMPEX SRL- PUZ în sat Tăureni, comuna Feliceni/ 06.04.2012

Direcţia Silvică Harghita - Planul de management Rezervaţia Pietrele Roşii - Tulgheş/ 23.03.2012

Laszlo Imre - PUZ în comuna Frumoasa, sat Bârzava f.n. / 27.01.2012

SC Tralehar SRL - PUZ în Joseni, extravilan / 11.01.2012

SC Pal Mar SRL - PUZ în Gheorgheni, extravilan / 09.01.2012

Kollo Tunde - PUD în comuna Ditrău, str. Pescarilor nr. 21/A / 09.01.2012

Comuna Ciumani - PUZ pentru zona centrală a comunei Ciumani / 09.01.2012

Biro Tibor - PUZ în comuna Ciceu, extravilan f.n. / 22.12.2011

Mincsor Szabolcs - PUZ în Gheorgheni, str. Pompierilor - Mocsar / 19.12.2011

Mihaly Kinga - PUZ în Lueta, trup Colţ Chirui, loc. Vagas / 02.12.2011

Buzogany Karoly - PUZ în Miercurea Ciuc, str. Şumuleu f.n. / 30.11.2011

Papp Peter - PUZ în comuna Zetea, sat Izvoarele / 30.11.2011

Primăria Odorheiu Secuiesc - PUG al municipiului Odorheiu Secuiesc / 08.11.2011

SC Trans Dem SRL - PUZ în comuna Şimoneşti / 26.10.2011

SC Rotarprint SRL - PUZ în Vlăhiţa, str. Republicii fn / 25.10.2011

Composesoratul Bisericani - PUZ în comuna Lupeni, sat Bisericani / 12.10.2011

Banky Laszlo - PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Szaszok Tabora f.n. / 07.10.2011

Horvath Melinda - PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Csaloka f.n. / 07.10.2011

Gyorgy Matyas - PUZ în Vlăhiţa, Câmpul Florilor f.n. / 03.10.2011

SC Gennyfer Impex SRL - PUZ în comuna Suseni / 19.09.2011

Kovacs Barna - PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Pantei f.n. / 24.09.2011

Comuna Ditrău - PUG al comunei Ditrău / 12.09.2011

Kiss Tivadar - PUZ în Gheorgheni, str. Ciserului f.n. / 07.09.2011

Szilagyi Tibor - PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Forţeni f.n. / 16.07.2011

SC ROMAQUA GROUP SA  - Plan de Management al Ariei Naturale Protejate Scaunul Rotund la Borsec / 04.07.2011

Joo Sandor şi Gergely Attila - PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Rozei fn / 20.07.2011

Feher Zoltan - PUZ în com. Joseni, sat Borzont extravilan / 07.07.2011

SC Bird O'Farm SRL - PUZ în Gheorgheni, str. Pompierilor fn. / 14.06.2011

SC Stylus SRL - PUZ în Miercurea Ciuc, zona Topliţa / 16.05.2011

Ianovici Iren - PUZ în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare fn. / 14.06.2011

Fodor Hunor Attila - PUZ în com. Lupeni, sat Lupeni extravilan / 14.06.2011

Ujlaki Gy. Tibor - PUZ în Valea Strâmbă, com. Suseni / 08.06.2011

Petres Kalman - PUD în Miercurea Ciuc, str. Cioboteni fn / 14.06.2011

Andras Imre - PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Gyerkes Mihalz f.n. / 04.07.2011

Molnar Timar Csaba - PUZ în Gheorgheni, postata Varbukk, zona de agrement Km4, f.n.

Bajko Miklos - PUD în Miercurea Ciuc, str. Prieteniei f.n.

SC STILUS SRL - PUZ - Toplita

SC EGRES SRL - PUZ - Ciceu

Kanya Zoltan - PUD în Miercurea Ciuc str. Bradului

Marton Karoly si Marton Kovacs Anna - PUZ la Băile Homorod nr. 17A

Kalamar Béla - PUD în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mic f.n. / 02.05.2011

Bajko Miklos - PUD în Miercurea Ciuc, zona Prieteniei / 04.05.2011

Székely Róbert - PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Sâmbăteşti f.n. / 04.05.2011

SC PORTURIST SRL - PUZ în localitatea Lacu Roşu, str. Principală nr. 32 / 18.04.2011

Fejes Ildiko - PUZ în comuna Leliceni, zona Alszeg / 14.04.2011

Asociaţia Széphavas - PUZ în comuna Lunca de Sus, extravilan / 12.04.2011

Municipiul Miercurea Ciuc - PUZ Centrul Cultural Şumuleu / 05.04.2011

SALAMON TIVADAR GYÖRGY - PUZ în comuna Ciceu, zona Piricske / 28.03.2011

MOLNÁR TIMÁR CSABA - PUZ în Gheorgheni, zona Varbukk km 4, f.n. / 22.03.2011

Direcţia Silvică Harghita - Plan de Amenajare a fondului forestier administrat de O.S. Homorod / 22.03.2011

Comuna Remetea - PUZ în comuna Remetea fn / 11.03.2011

SC M-TABAC SRL - PUD în municipiul Miercurea Ciuc, zona Csiba / 11.03.2011

SC Benzot Har SA - PUZ în municipiul Miercurea Ciuc, zona Ligat / 24.02.2011

Consiliul Judeţean Harghita - Revizuirea Planului de gestionare a deşeurilor în judeţul Harghita / 07.02.2011

Iesan Ioan Silvestru - PUD în municipiul Miercurea Ciuc, str. Prieteniei f.n. / 03.02.2011

Comuna Praid - PUG al comunei Praid / 14.01.2011

ARPM Sibiu - Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru / 12.01.2011

SC Eurato SA - PUD str. Rákoczi Ferenc, nr. 124, Odorheiu Secuiesc / 24.12.2010

Direcţia Silvică Harghita - Plan de Amenajare a fondului forestier administrat de O.S. Homorod / 05.11.2010

Füstös Susana Éva - PUD str. Lunca Mare f.n., Miercurea Ciuc / 11.11.2010

Consiliul Judeţean Harghita - Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita / 18.11.2010

SC Csepp Koker SRL - PUZ pentru clădire industrială Ditrău / 19.11.2010

SC Melinda Impex Instal SA - PUD str. Beclean nr. 314, Odorheiu Secuiesc / 29.11.2010

Municipiul Miercurea Ciuc - PUZ Szécseny / 29.11.2010

SC Apemin Tuşnad SA - PUZ localitatea Sânsimion, nr. 711/ 30.11.2010


PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PARCULUI NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI-HĂŞMAŞ

Proiect decizie de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare / data afişării pe web

Direcţia Silvică Harghita,:”Plan de Amenajament Silvic întocmit pentru suprafeţele pădurilor în proprietate publică a statului administrate de Ocolul Silvic Borsec care cuprinde UPI – Borsec, UPII-Bilbor, UPIII-Muncelu, UPIV-Valea Seacăamplasate în judeţul Harghita pe raza administrativă a localităţilor:Borsec, Bilbor, Corbu pe o suprafaţă totală de S= 7305,65 ha/16.05.2014

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA Plan de Management al rezervaţiei naturale Mlaştina Dumbrava Harghitei”(comuna Lueta, jud. Harghita)/05.05.2014

SC KARSAI HARGHITA PLAST PUZ Vlăhiţa/14.05.2014

HORSETOUR -SPORT SRL PUZ Atid /11.04.2014

BEST AUTO SRL - PUZ Gheorgheni Mezőközép fn/10.04.2014

DIRECŢIA SILVICĂ HARGHITA Miercurea - Ciuc-”Plan de Management al RezervaţieiPietrele Roşii de la Tulgheş şi Regulamentul aferent planului”/26.03.2014

HAJNAL HUNOR PUZ LELICENI/26.03.2014

EHRENFELD ROZALIA-PUD Gheorgheni/18.03.2014

Organizaţia GeoEcologică Accent - Plan de Management al sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007/27.02.2014

COMUNA LĂZAREA-”Plan de Amenajament Silvic pentru UPII Pădurea Comunei Lăzarea în judeţul Harghita cu suprafaţa totală de S=968,7 ha”/14.02.2014

MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc şi Balint Sandor -PUZ /12.02.2014

SC Mackendar SRL PUZ Sândominic/07.02.2014

Comuna Sărmaş - PUG Sărmaş/31.01.2014

Tamas Tibor - PUD -Gheorgheni/28.01.2014

SC HOLY SPIRIT RESORTS SRL Sânzeni/27.01.2014

Comuna Remetea - PUG Remetea /30.12.2013

Gherman T.Eduard-PUD-Miercurea Ciuc/23.10.2013

KADAR LEVENTE-PUZ Odorheiu Secuiesc/08.10.2013

S.C. HARGHITA SOLAR POWER S.R.L. cu sediul înmun. Miercurea – Ciuc-PUZ Căpâlniţa/05.08.2013

ORAŞUL BORSEC cu sediul înOraşul Borsec,Aleea Carpaţi, nr.6A, judeţul Harghitatitularul planului:"Plan Urbanistic General al oraşului Borsec”/25.07.2013

LUKÁCS MELÁNIA şiLUKÁCS PÁL PUZ Odorheiu Secuiesc/03.07.2013

S.C. EKOTRICITY S.R.L. PUZ Plăieşii de Jos/19.06.2013

MOLNAR LEVENTE PUZ Miercurea Ciuc/28.05.2013

SC SOLAR PARK CEKEND SRL PUZ ODORHEIU SECUIESC/28.05.2013

PÁZSINT JÓZSEFOdorheiu Secuiesc PUZ Odorheiu Secuiesc/22.05.2013

S.C.A.I.C. SOLAR SYSTEMS COMPANY S.R.L. PUZ parc de energie fotovoltaică în comuna Lăzarea/21.05.2013

MUNICIPIUL TOPLIŢA PUZ Staţiunea ”Bradul” – Dealul Crucii - pârtia de schi Măgheruş, pentru activităţi turistice/10.05.2013

BORBATH TUNDE PUD Odorheiu Secuiesc/10.05.2013

S.C. ELECTRO  HORVAS  S.R.L. cu sediul înmun.Odorheiu Secuiesc PUZ Odorheiu Secuiesc/30.04.2013

S.C. HARGHITA SOLAR POWER S.R.L. cu sediul înmun. Miercurea – Ciuc PUZ MIERCUREA CIUC/30.04.2013

S.C. SOLAR ENERGY HARGHITA S.R.L.cu sediul înmun. Miercurea – Ciuc/ PUZ parc fotovoltaic înjud. Harghitacomuna Căpâlniţa/30.04.2013

Persoane fizice din comuna Lunca De Sus- Plan de Amenajare a pădurilor din cadrul suprafeţelor aflate în fondul forestier, proprietatea persoanelor fizice din comuna Lunca de Sus/17.04.2013

Persoane fizice din comuna tuşnad, sat Vrabia -Plan de Amenajare a pădurilor din cadrul suprafeţelor aflate în fondul forestier (U.P.) XVI Verebes/17.04.2013

LORINCZI GABOR - PUZ - Şimoneşti, satul Chedea Mică/05.04.2013

SZABO ZOLTAN - PUZ - LELICENI/04.04.2013

S.C. EKOTRICITY S.R.L.- PUZ - care creează cadrul pentru realizarea unei zone de producţie de energie şi conexiune la reţea (parc fotovoltaic) în jud. Harghita, comuna Plăieşii de Jos/28.04.2013

BARTALIS  SZABOLCS - PUZ -care creează cadrul pentruconstruirea unei ferme agro-zootehnice în mun. Miercurea - Ciuc, str.Cioboteni fn/21.03.2013

SZÉKELY VAKON KATALIN-ENIKŐ şi SZÉKELY VAKON JÁNOS – VILMOS - PUD -care creează cadrul pentru construirea unei case de locuit, gard de împrejmuire, utilităţi în jud. Harghita, mun.Miercurea Ciuc, str. Köves, fn/21.03.2013

GRUJA LÁZÁR MAGOR- PUZ - care creează cadrul pentru construirea unui camping turistic, unei pensiuni turistice, dotări sport şi agrement în oraşul Vlăhiţa,  str. Republicii (zona Sóhely ) fn., jud. Harghita pe o suprafaţă totală de S=60393 mp/20.03.2013

S.C. TRALEHAR S.R.L.-PUZ - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan şi schimbarea destinaţiei terenului din teren agricol fâneaţă în teren care va avea funcţiune zonă mixtă (comerţ de maşini şi utilaje agricole şi servicii) cu suprafaţa de S= 17309 mp şi terenul cu suprafaţa de S=12865 mp va rămâne în extravilan ca teren agricol –fâneaţă în jud. Harghita comuna Joseni, postata Ujmalomeleje fn./20.03.2013

S.C. LAZAR COMPUTERS S.R.L.-PUZ –care creează cadrul pentru construirea unui depozit şi gard în mun. Miercurea - Ciuc, str. Leliceni fn., /18.03.2013

MOLNAR LEVENTE - PUZ Miercurea Ciuc str.Miko fn/06.03.2013

SIMO PETER - PUZ PENTRU PARC DE LOCUINTE PANORAMAL Odorheiu Secuiesc str. Pantei/19.02.2013

SZABÓ NOÉMI - Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în com. Ciceu fn. / 23.01.2013

DIRECŢIA SILVICĂ HARGHITA - Plan de Management al Rezervaţiei Pietrele Roşii de la Tulgheş şi Regulamentul aferent planului / 18.01.2012

Plan Urbanistic de Detaliuelaborat în cadrul PUZ str. Csiba fn.-2 care creează cadrul pentru construirea unei case de locuit şi anexe în mun. Miercurea - Ciuc, str. Csiba fn,/15.01.2013

Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru construirea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Vlăhiţa, str. Republicii, fn., jud. Harghita/16.01.2013

ASOCIAŢIA COMPOSESORAT  ZETEA-PUZ care creează cadrul pentru deschidere carieră de piatră şi nisip din zona Szurdok Zetea/11.12.2012

GÁSPÁR VILMA -PUZ -Odorheiu Secuiesc zona Szászok Tábora fn / 04.12.2012

SZANTO LEHEL PALL JUDITH-PUZ-Miercurea Ciuc str. Csiba fn/28.11.2012

ILYÉS EGON şi SIMÓ HILDA ÉVA- PUZ -Municipiul Odorheiu Secuiesc zona Kare fn/16.11.2012

MAG ZOLTAN - PUD -Odorheiu Secuiesc, str. Móricz Zsigmond, fnr/ 06.11.2012

COMUNA SĂRMAŞ-PUZ Sărmaş sat Fundoaia/26.10.2012

S.C. B  ART S.R.L. -PUZ-în Cristuru Secuiesc nr. cadastral 50486/03.10.2012

S.C. B  ART S.R.L. -PUZ-în Cristuru Secuiesc nr. cadastral 51328/03.10.2012

BARABÁS IGNÁC LEVENTE-PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Bisericii fn./25.09.2012

S.C. TRALEHAR S.R.L. - PUZ comuna Joseni, postata Ujmalomeleje/11.09.2012

S.C. A.I.C. SOLAR SYSTEMS COMPANY S.R.L.-PUZ parc de energie fotovoltaică Lăzarea/31.08.2012

BALOGH CATALINA - PUD, Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor, nr.78/a /14.08.2012

COMUNA CIUMANI - PUZ Ciumani, zona centrală/31.07.2012

KISS TIVADAR - PUZ Gheorgheni, str. Ciserului fn / 11.07.2012

MINCSOR SZABOLCS - PUZ municipiul Gheorgheni, str. Pompierilor fn, postata Mocsár / 10.07.2012

Primăria Odorheiu Secuiesc - PUG al municipiului Odorheiu Secuiesc / 29.06.2012

Ivacsony Pal - PUZ în extravilanul mun. Gheorgheni, km4-km5 / 27.06.2012

Biro Lazar-PUD Zetea/22.06.2012

FEKETE DENES LEVENTE -PUZ- Odorheiu Secuiesc/17.05.2012

Direcţia Silvică Harghita - Plan de Amenajare a fondului forestier Administrat de Ocolul Silvic Homorod  / 11.05.2012

S.C. HOMOROD SPORT S.R.L.-PUZ-Comuna Căpâlniţa fn/11.05.2012

S.C. MAGYARI ENGINEERING S.R.L.-PUZ- comuna Corund fn/11.05.2012

LÁSZLÓ IMRE-PUZ-comuna Frumoasa, satul Bârzava fn/27.04.2012

S.C. AMBER - IMOB S.R.L.-PUZ - Ciucsângeorgiu, satul Cotormani fn/25.04.2012

Municipiul Miercurea Ciuc - PUZ - Şumuleu, Miercurea Ciuc/20.04.2012

SC GITA IMPEX SRL-PUZ- TĂURENI COMUNA FELICENI/20.04.2012

DÁVID EMIL şi DÁVID ECATERINA-PUZ-Comuna Căpâlniţa/20.04.2012

Kollo Tunde - PUD - Ditrău str. Pescarilor

Biro Tibor - PUZ –pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentruconstruirea unor case de locuit în comuna Ciceu fn., jud. Harghita/30.03.2012

SC Pal Mar SRL - PUZ în Gheorgheni, extravilan / 16.02.2012

Miercurea Ciuc - PUG Miercurea Ciuc (revizuit) / 17.02.2012

SC EGRES IMPEX SRL - PUZ - Ciceu / 03.02.2012

Mihaly Kinga - PUZ în Lueta, trup Colţ Chirui, loc. Vagas / 06.02.2012

SC Trans Dem SRL - PUZ în comuna Şimoneşti / 24.01.2012

Papp Peter - PUZ în comuna Zetea, sat Izvoarele / 17.01.2012

SC Gennyfer Impex SRL - PUZ în comuna Suseni / 10.01.2012

Kovacs Barna - PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Pantei f.n. / 10.01.2012

BUZOGÁNY KÁROLY LEVENTE - în mun. Miercurea Ciuc, str. Şumuleu fn. / 22.12.2011

S.C. ROTAPRINT S.R.L. - PUZ în oraşul Vlăhiţa, str. Republicii fn. / 15.12.2011

Joo Sandor şi Gergely Attila - PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Rozei fn / 10.11.2011

Composesoratul Bisericani - PUZ în comuna Lupeni, sat Bisericani / 27.10.2011

Gyorgy Matyas - PUZ în Vlăhiţa, Câmpul Florilor f.n. / 04.11.2011

SC M-TABAC SRL - PUD în municipiul Miercurea Ciuc, zona Csiba / 26.10.2011

Banky Laszlo - PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Szaszok Tabora f.n. / 13.10.2011

SC PORTURIST SRL - PUZ în localitatea Lacu Roşu, str. Principală nr. 32 / 14.10.2011

Horvath Melinda - PUZ în Odorheiu Secuiesc, zona Csaloka f.n. / 12.10.2011

Szilagyi Tibor - PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Forţeni f.n. / 12.10.2011

SC EGRES IMPEX SRL - PUZ în Ciceu / 06.10.2011

Ujlaki Gy. Tibor - PUZ în Valea Strâmbă, com. Suseni / 21.09.2011

Comuna Praid - PUG al comunei Praid / 20.09.2011

Andras Imre - PUD în Odorheiu Secuiesc, str. Gyerkes Mihaly f.n. / 13.09.2011

Feher Zoltan - PUZ în com. Joseni, sat Borzont extravilan / 15.09.2011

Ianovici Iren - PUZ în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare fn. / 30.08.2011

Petres Kalman - PUD în Miercurea Ciuc, str. Cioboteni fn / 25.07.2011

SC BIRD OFARM SRL - PUZ în Gheorgheni, str. Pompierilor fn / 20.07.2011

Kanya Zoltan - PUD în Miercurea Ciuc, str. Bradului fn / 20.07.2011

FODOR HUNOR ATTILA - PUZ în comuna Lupeni fn / 30.06.2011

Antal Gyöngyvér – Mária şi Antal András - PUZ în comuna Ciceu / 30.06.2011

S.C. STYLUS S.R.L - PUZ în mun. Miercurea - Ciuc,  str. Topliţa fn. / 03.06.2011

Salamon Tivadar György - PUZ în comuna Ciceu UTR3 – Trup 2, str. Piricske, fn. / 03.06.2011

Márton Károly şi Márton Kovács Anna - PUZ în oraşul Vlăhiţa, localitatea Băile Homorod, 17/A / 03.06.2011

SC Exploatarea Miniera Harghita SA - PUZ în zona Dealul Pietros, comuna Sâncrăieni / 22.06.2011

Comuna Leliceni - PUG al comunei Leliceni / 09.06.2011

Szekely Robert - PUD în mun. Odorheiu – Secuiesc, str. Sâmbăteşti fn. / 12.05.2011

Kalamar Bela - PUD în mun. Miercurea - Ciuc,  str. Cîmpul Mic fn. / 24.06.2011

Trus Cristinel Vasile - PUZ - Gheorgheni postată Nyerges-Mogyorosbukk/30.05.2011

Szekely Robert - PUZ - Odorheiu Secuiesc str. Sâmbăteşti/12.05.2011

Molnar Timar - PUZ - în Gheorgheni postată Varbukk/ 11.05.2011

Fejes Ildiko - PUZ în comuna Leliceni, zona Alszeg / 20.04.2011

SC BENZOT HAR SA - PUZ în mun. Miercurea Ciuc, str. Harghita f.n. / 01.04.2011

Ieşan Ioan Silvestru - PUD în mun. Miercurea Ciuc, str. Prieteniei f.n. / 16.03.2011

Jakab Attila - PUZ în comuna Dealu, sat Tămaşu fn / 14.03.2011

SC Eurato SA - PUD în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr. 124 / 11.02.2011

Daniel Vince - PUZ în oraşul Vlăhiţa, tarla Királykút-Csere / 18.01.2011

SC Melinda Impex Instal SA - PUD str. Beclean nr. 314, Odorheiu Secuiesc / 14.01.2011

FÜSTÖS SUSANA ÉVA - PUD în municipiul Miercurea Ciuc, str. Lunca Mare f.n. / 15.12.2010

SC APEMIN TUŞNAD SA - PUZ în comuna Sânsimion nr. 711 / 14.12.2010

SC CSEPP KOKER SRL - PUZ în comuna Ditrău, Dealul Frumos nr. 82 / 13.12.2010

MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC - PUZ în Miercurea Ciuc, str. Szécseny f.n. / 13.12.2010

SC ELEGANT EXPORT IMPORT SRL - PUZ în mun. Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 138 / 02.12.2010

SZABÓ ZSOLT şi SZABÓ IRÉN OTTILIA - PUZ în comuna Ciceu f.n. / 02.12.2010

LĂZAREA - PUG al comunei Lăzarea  / 09.11.2010

MUNICIPIUL GHEORGHENI - PUZ în mun. Gheorgheni, Staţiunea Lacul Roşu f.n. / 16.11.2010

SC SNOW TOURS SRL - PUZ în comuna Ciumani f.n. / 20.10.2010

SATU MARE - PUG al comunei Satu Mare / 01.10.2010


Procese verbale ale Conferinţei a II-a de amenajare a fondului forestier

Studii de evaluare adecvată