Back

Ghidurile aprobate privind evaluarea adecvată 2023

Ghidurile aprobate privind evaluarea adecvată au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 561/22.06.2023 - O.M. nr.1.679 /2023 privind Ghidul metodologic specific privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor/ proiectelor din domeniile de interes si în Monitorul Oficial nr.561 Bis/22.06.2023 - Anexa la O.M 1.679/2023 pentru aprobarea Ghidul metodologic specific privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor/ proiectelor din domeniile de interes;

În Monitorul Oficial nr. 569/23.06.2023 si Monitorul Oficial nr. 569 Bis -  O.M. nr.1.682 /23.06.2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și Anexa la OM.

Ghid metodologic pentru evaluarea adecvată

Ghid metodologic specific privind evaluarea adecvată

OM-urile și Anexele se pot descărca și de pe site-ul https://monitoruloficial.ro/e-monitor/