Decizii ale Etapei de Încadrare în anul 2024

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Nr/Data emiterii COMUNA SICULENI Construire centru Welness, com. Siculeni, sat...

Decizii ale Etapei de Încadrare în anul 2023

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Nr/Data emiterii NATURE EXPERIENCE SRL Construire parc de aventură în mun....

Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Balint Judith Schimbare destinație din pensiune turistică în sală de evenimente ...

S.N.T.G.N. Transgaz S.A

Racord și SRMP Mădăraș, alimentare cu energie electrică SRMP Mădăraș, județul Harghita

SC Wappal SRL

Montare panouri solare pe acoperiș de tip terasă existentă

SC Pipas Berkeczi SRL

Construire agropensiune Pipas în localitatea Vărşag, judeţul Harghita de către SC Pipas Berkeczi SRL

SC Kiss Csalad Lak SRL

Înfiinţare agropensiune în satul Atia, comuna Corund de către SC Kiss Csalad Lak SRL

SC Imferex SRL

Construire pensiune agroturistica

Consiliul Judeţean Harghita

Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita

SC Neumann Computers SRL

Construire Pensiune Agroturistică

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Braşov SA

Lucrări de consolidare sector drum DN13A KM 119+400-120+950

Comuna Ciceu

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ciceu

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Reabilitarea infrastructurii de agrement extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în zona Băile Szejke

Comuna Lăzarea

Reabilitare strada DC 271 şi DC 272

Zöld Sándor

Construire grajd şi fânar

Gál Levente

Construire casă de locuit şi atelier de tâmplărie

Criţ Adrian şi Criţ Maria Aurica

Construire pensiune turistică rurală, fermă piscicolă, drum de servitute, organizare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote şi împrejmuire

SC Euro Powertec SRL

Construirea unei pensiuni şi a infrastructurii de agrement ecvestru aferent pentru îmbunătăţirea competivităţii economice

SC Hinode Service SRL

Construire şi dotare centru de echipare, fabricare elemente de depoluare pentru autovehicule

SC Heineken Romania SA

Schimbare destinaţie din magazie de produse finite în magazie de produse finite şi hală producţie

SC Genex Finanţare SRL

Investiţie nouă - producţia de peleţi în hală nouă de producţie şi prin achiziţia de echipamente de ultimă generaţie

SC Genex Com SRL

Investiţie nouă - producţia de grinzi lamelare, prin achiziţia de echipamente de ultimă generaţie

SC Prod Mod Szabo SRL

Retehnologizare atelier pentru producţie de mobilier

SC Tisza Impex SRL

Construire grajd pentru vaci

Comuna Mereşti

Reabilitare pod Baczószege peste pârâul Homorodul-Mic DE2489 drum agricol

Comuna Bilbor

Modernizare drum judeţean DJ 174/A Km 25+700-27+600

Comuna Bilbor

Modernizare drum judeţean DJ 174/B Km 0+000-2+700

SC Salastar SRL

Extindere atelier fabrică de folii şi racord electric

SC Piatra Andezit SRL

Redeschiderea carierei "Dealul Stejar" pentru exploatarea andezitului

SC Intramuros Concept SRL

Construire apartamente de închiriat cu scop turistic (conf. Ordin 65/3013)

SC Power Design SRL

Mărirea siguranței de alimentare cu energie electrică a consumatorilor din zona LEA 20 kV Corund, derivația 20 kV Vărșag, LEA 20 kV Zetea, zona MHC Sub Cetate

SC Proelectrica SRL

Modernizare LEA JT și injecție putere satele Păuleni-Ciuc, Șoimeni și Delnița, județul Harghita

SC Bridge Consult SRL

Consolidare DN13A km 87+900-88+000 în comuna Satu Mare

Károly Tamás

Construire magazie pentru scule

Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Terestre

Depozit de combustibil lichid aferent centralei termice din cazarma 2781 Lunca de Sus

SC Gos-Mad SRL

Înfiinţarea punctului de lucru în comuna Mădăraş pentru prestări de servicii de salubrizare

Comuna Zetea

Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră cu branșamente în comuna Zetea, județul Harghita

SC Eurato SA

Realizare parc fotovoltaic 35kW

SCFDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA

Schimbare LEA MT Cariera între PT nr. 2 Chilieni şi separatorul nr. 4H/96

Municipiul Miercurea Ciuc

Reabilitarea străzii din zona Jigodin: Câmpul Mic, Carierei

Comuna Cîrţa

Comuna Cîrţa - apărare mal Comuna Cîrţa - refacere pod Comuna Cîrţa - refacere drum

SC Balast Centrum SRL

Stocarea, tratarea (prin concasare şi sortare cu instalaţii mobile) a deşeurilor nepericuloase din lucrări de demolare

Simon Istvan

Construire casă de locuit

Comuna Sândominic

Refacere pod peste râul Olt în comuna Sândominic

Municipiul Miercurea Ciuc

Modernizare Centrală Termică Kos Karoly

SC Profi Rom Food SRL

Lucrări de amenajare magazin Profi în clădire existentă și amenajare reclame pe fațade

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Amenajarea zonei verzi Cserehát prin reconversia și reutilizarea terenului, respectiv refuncționalizarea clădirii degradate al observatorului astronomic din municipiul Odorheiu Secuiesc, jud....

Consiliul Județean Harghita prin SC Via Pont Invest SRL

Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale la podurile de DJ127A, KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149

Kovács Pál

Construire pensiune agroturistică cu parter şi mansardă

SC ILM Com SRL

Construire platformă betonată pentru amplasare staţie mobilă de distribuţie carburanţi, drum de acces, totem, împrejmuire

Asociaţia Composesorală Kortoves Dîrjiu

Extragerea, exploatarea resurse minerale prin activitatea minieră - Extragerea şi prelucrarea balastului şi pietrişului

SC ING Service SRL

Gál András

Construire casă de locuit

Municipiul Miercurea Ciuc

Construire piață agro – alimentară nouă

SDEE Harghita prin SSE-PL Miercurea Ciuc

Îmbunătățire nivel de tensiune orașul Vlăhița, strada Bradului și Turiștilor, jud. Harghita

SC Wikend Forest Impex SRL

Extindere zonă de agrement existentă

RNP – DIRECȚIA SILVICĂ HARGHITA

Reabilitare drum forestier Comarnic Paltin L= 0,834 km

RNP – DIRECȚIA SILVICĂ HARGHITA

Reabilitare drum forestier Țibleș în extravilan Corbu

RNP – DIRECȚIA SILVICĂ HARGHITA

Reabilitare drum forestier PALTIN L=2,926 km

SC Szekler Paktum SRL

Demolare clădiri din incinta SC Szekler Paktum SRL

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Înființare adăpost de câini fără stăpân

SC Romaqua Group SA

Construire hală de îmbuteliere

Comuna Remetea

Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea

Comuna Porumbeni

Reabilitarea străzilor din comuna Porumbeni, judeţul Harghita

Comuna Praid

Reabilitarea străzii Bánya din localitatea Praid, comuna Praid

Comuna Ditrău

Reabilitarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Ditrău, județul Harghita

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bogat

Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în zona A.D.I. - Bogat

Comuna Ditrău

Modernizare şi consolidare drum comunal DC65 în Comuna Ditrău, sat Jolotca

Consiliul Județean Harghita

Refacere DJ 134C, Km 19+753-20+288

Comuna Subcetate

Amenajare spațiu public în comuna Subcetate (trotuare, locuri de parcare), județul Harghita

Ambrus Szilamér István

Comuna Frumoasa

Reabilitare și modernizare strada Pârâului comuna Frumoasa, județul Harghita

SC Montrepcom SRL

Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă, localitatea Cecheşti, jud. Harghita

Comuna Siculeni

Amenajarea zonei monumentului SICULICIDIUM

Parohia Reformată Rugăneşti

Kémenes Miklós

Construire foişor cu grătar

Comuna Zetea

Modernizarea rețelei stradale în satul Zetea

Municipiul Gheorgheni

Amenajarea unui parc în strada Constructorilor fn. în Mun. Gheorgheni

RDE Harghita SRL

Închiderea parțială și provizorie a celulei nr.1  - mun. Odorheiu Secuiesc, platoul Cekend

Elekes-Darabont Martin-Csaba

Elekes-Darabont Martin-Csaba

Comuna Mugeni

Înfiinţarea reţelei de apă uzată în localităţile Mugeni, Lutiţa şi Dejuţiu, Comuna Mugeni, judeţul Harghita

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc

Lucrări edilitare și sistematizare verticală la terenul de fotbal din stadionul municipal

Comuna Suseni

Extindere reţea de canalizare menajeră pentru Comuna Suseni, judeţul Harghita Etapa II

Comuna Joseni

Extindere şi reabilitare reţea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la staţia de epurare şi extindere reţea de apă, Comuna Joseni, Judeţul Harghita

Comuna Joseni

Modernizări de drumuri locale în satele Borzont şi Joseni, Comuna Joseni, Judeţul Harghita

SC Stone Harghita SRL

Exploatarea în carieră a plăcilor de andezit - roci ornamentale din perimetrul Mădăraş-Vest

SC EMS Stone SRL

Exploatarea dioritelor din perimetrul Hodoşa, jud. Harghita

Comuna Corund

Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Corund, jud. Harghita

Comuna Corund

Modernizarea drumurilor comunale din comuna Corund, jud. Harghita

Comuna Siculeni

Amenajarea zona gării - Siculeni

SC Antares Romania SRL

Construire hală de producţie şi depozitare

Csibi Elemér

Construire atelier prelucrare legume fructe

Gál Andor Imre

Construire casă de cosaş cu caracter provizoriu

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc etapa III - finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice şi a reţelelor termice prin folosirea...

Mihók Attila

Construire casă de locuit, gard şi anexe

Composesorat Csompoly

Construire anexă exploataţie agricolă şi cazare temporară

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Lucrări de monitorizare a izvoarelor de apă minerală nr: 1,2,3, reabilitarea forajului nr. 1 IMFBRM, respectiv executarea forajului de mică adâncime FH1 Szejke, pe baza Licenţei de exploatare nr....

SC Apemin Tuşnad SA

Construire zid de sprijin lângă pârâu