Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Comuna Corbu Amenajament Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Publică a Comunei...

Comuna Corund

Planul Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unei stație de transfer și de colectare al deșeurilor în comuna Corund,...

Tamás Tibor - Botond I.I.

Planul Urbanistic de Detaliu - care creează cadrul pentru construirea unei case de locuit şi pensiuni agroturistice în comuna Praid, fn., jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 2059 mp

Asociaţia Composesorală Szalonka

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a Asociaţiei Composesorale Szalonka Delniţa, judeţul Harghita constituit în UP XIII Delniţa

Asociaţia Composesorală Aklos Sânmartin

Amenajamentul Silvic UP XXIV Aklos Sânmartin

Comuna Remetea

Plan Urbanistic Zonal Centru balnear Comuna Remetea, jud. Harghita pe o suprafaţă totală de S=117.139 mp

Municipiul Gheorgheni

Planul Urbanistic Zonal – cartierul Revoluției în mun. Gheorgheni, jud. Harghita pe o suprafață totală de S=81967,37 mp

SC Euro Powertec SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan a unei suprafețe de teren 10868 mp care creează cadrul pentru construirea unei pensiuni și a infrastructurii de...

Szabo Coloman Emeric

Amenajamentul fondului forestier proprietatea privată a persoanelor fizice UP V KALMAN

Comuna Lupeni

Plan Urbanistic General al comunei Lupeni

Municipiul Gheorgheni

Planul Urbanistic Zonal stațiunea turistică Lacu Roșu zona debarcader fn. în Mun. Gheorgheni, jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 61124,02 mp

OS Privat Liban Zetea

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată - UP XV Mereşti-Merke

OS Privat Liban Zetea

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a Cascade Empire SRL, judeţul Harghita constituit în UP XV Zetea

Asociația Composesorală Iacobeni

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietate Privată a Asociației Composesorale Iacobeni, județul Harghita constituit în UP I Iacobeni

SC Salutaris Bio Farm SRL

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată UP II Salutaris

Comuna Remetea

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Remetea UP PP Comuna Remetea zona Borsec

Municipiul Mirecurea Ciuc

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană  Municipiului Miercurea Ciuc

Municipiul Mirecurea Ciuc

Planul de mobilitate Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc

Gabor Gavrilă

Planul Urbanistic Zonal – care creează cadrul  pentru  construirea unor case de locuit în comuna Praid, satul Ocna de Sus, fn. jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 8863 mp

SC Sazy Mester SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan (27653 mp) care creează cadrul  pentru  construirea unui magazin de prezentare şi împrejmuire în...

Parohia Romano Catolică Topliţa

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată UP II Voevodeasa - Călimănel

Ivacsony Attila

Amenajament Silvic UP V Bătrâna

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Odorheiu Secuiesc

SC Memo Rex SRL

PUZ în Odorheiu Secuiesc, str. Sâmbăteşti f.n.

SC Explosiv Group SRL şi Composesoratul Ditrău

Comuna Ruşii Munţi

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Rușii Munți, U.P. X Drăgoiasa – Ruşii Munţi

SC Detroit City Import Export SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul  pentru  construirea unor case de locuit în municipiul Miercurea – Ciuc, fn. zona...

Composesoratul Foştilor Urbanişti din Topliţa

Planul de amenajament silvic U.P.X. în judeţul Harghita pe o suprafaţă totală de 1243,8 ha

Composesoratul Ditrău

Amenajament silvic al fondului forestie aflat în proprietatea Composesoratului Ditrău şi persoane fizice, judeţul Harghita constituit în UP VIII Ditrău

SC Delhia Aqua SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul  pentru  construirea unei fabrici de îmbuteliere a apei  în Comuna Ciumani,...

SC Hermiona Prodcom SRL

Planul Urbanistic Zonal – care creează cadrul  pentru  construirea unei pensiuni turistice în municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita Băi fn.,  jud. Harghita pe o suprafaţa totală...

Composesorat Gheorgheni-Tulgheş

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Composesoratului Gheorgheni-Tulgheș şi persoane fizice, judeţul Harghita constituit în U.P. I Gheorgheni-Tulgheş

ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ MIHĂILENI

Plan de Amenajament silvic întocmit pentru UPXV din Valea Gârbea aparţinând ASOCIAŢIEI COMPOSESORALE MIHĂILENI şi Comunei Mihăileni, jud. Harghita pe o suprafaţă de 162,2 ha

ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ MIHĂILENI

Plan de Amenajament silvic întocmit pentru UPXVI din Mihăileni proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Mihăileni şi a unor persoane fizice din judeţul Harghita, pe o suprafaţă de...

BARTHA JÓZSEF

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul  pentru  construirea unui depozit utilaje agricole şi locuinţă de serviciu în...

SC PANORAMA TURIST SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan care creează cadrul  pentru  construire locuinţă de serviciu, anexă (depozit pentru utilaje) şi împrejmuire în...

SC Salastar SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan  în intravilan care creează cadrul pentru construirea unei fabrici de folii în comuna Mugeni fn, jud. Harghita pe o...

BECZE MÁTHÉ GYÖNGYVÉR ŞI BECZE TIBOR

Planul Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan, care creează cadrul pentru realizarea unei zone agroturistice, în comuna Ciceu fn., jud. Harghita pe o suprafaţa...

LASLÓ ZSOLT şi LASLÓ EDIT

Planul Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unei case de locuit în comuna Ciceu, fn., jud. Harghita pe o suprafaţa...

Comuna Zetea

Modernizarea rețelei stradale în comuna Zetea

Elekes Kollo Marton

Planul Urbanistic Zonal – care creează cadrul  pentru  construirea unor case de locuit în Comuna Leliceni, fn. jud. Harghita, suprafaţa reglementată prin acest PUZ este de 4643 mp

SC Sea Cargo SRL

Planul Urbanistic Zonal – care creează cadrul  pentru  amplasare hală din structură metalică pentru garaj şi ateliere de intreţinere  în Comuna Ditrău, str. Orbán Balázs fn pe o...

Balazs F.-K. Ferenc I.I.

Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru realizarea unei zone agroturistice în comuna Praid, fn., jud. Harghita pe o suprafaţa...

Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA

Amenajamentul Silvic UP II Păduri Particulare Gheorgheni (Nord)

Comuna Remetea

Amenajamentul Silvic Proprietate Publică şi Privată - UP VII Remetea - Vf. Caprei

Composesoratul Siculeni - Csompoly

Plan de amenajament silvic  pentru UP XXXVI Csompoly-Siculeni în proprietatea COMPOSESORATULUI SICULENI-CSOMPOLY în judeţul Harghita pe o suprafaţă totală de 1163,1 ha

SC Rip Rop SRL

Planul Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în mun. Odorheiu Secuiesc, zona Borvízoldal, jud....

SC Vivien Panzio SRL

Planul Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan (2578 mp) care creează cadrul pentru construirea unei pensiuni agroturistice în comuna Feliceni, satul...

Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a persoanelor fizice, judeţul Harghita constituit în UP I Păduri Particulare Gheorgheni (Centru)

Consiliul Judeţean Harghita

Plan Urbanistic Zonal Munţii Harghita

Comuna Joseni

Plan Urbanistic General al Comunei Joseni

Composesorat Mereşti

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Mereşti - UP XIV Mereşti

Kocsis Zoltán Attila

Plan Urbanistic Zonal – care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Recoltei fn., jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 4920 mp

Jakab Hunor

Plan Urbanistic de Detaliu – care creează cadrul pentru construirea unei clădiri destinată pentru curăţirea uscată a articolelor textile şi a produselor din blană şi cosmetice auto la parter,...

Ambrus Ferenc

Plan Urbanistic Zonal – care creează cadrul  pentru  construirea unor case de locuit în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre, fn. jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 21958 mp

Comuna Zetea

Plan Urbanistic General al Comunei Zetea

Regia Naţională a Pădurilor

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Publică a Statului administrat de RNP - DS. Harghita - O.S. Miercurea Ciuc

Ocolul silvic Liban Zetea

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietate Privată Composesorat Kishomorod Ocland - UP VI Ocland

SC Balast Centrum SRL

Planul Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru extinderea balastierei pe verticală până la cota 675 m din perimetrul de exploatare balast Bancu construire cântar static gard de împrejmuire în...

Societatea de Geografie Cholnoky Jeno

Planul de Management al Rezervaţiei de interes naţional Dealul Melcului  (Firtuş)

Societatea de Geografie Cholnoky Jeno

Plan de Management al Rezervaţiei de interes naţional Muntele de Sare Praid

Societatea de Geografie Cholnoky Jeno

Plan de Management al sitului de importanţă comunitară Tinovul de la Fântâna Brazilor ROSCI0244

Hatos Lorinc şi Hatos Ladislau

Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan (17313,00 mp) care creează cadrul pentru construirea unor case de vacanţă în oraşul Vlăhiţa zona adiacentă...

SC Heland Electro SRL

Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unei hale de depozitare, locuinţe de serviciu, împrejmuire şi branşări...

Composesoratul VALEA STRĂMBĂ

Amenajamentul silvic UP I Valea Strâmbă - fond forestier

Composesorat Suseni

Amenajamentul fondului forestier UP I Suseni, proprietatea privată a Composesoratului Suseni.- suprafaţa de 1364,10 ha

Composesoratul Gheorgheni

Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată a Compososeratului Gheorgheni şi a persoanelor fizice - UP I Gheorgheni

Vakaria Ernő

Plan Urbanistic Zonal – Zona Kilyénútja care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit, clădiri pentru prestări servicii în comuna Lăzarea, fn., jud. Harghita pe o suprafaţa totală de...

Veres Lajos

Plan Urbanistic Zonal – care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în comuna Leliceni, localitatea Leliceni fn., jud. Harghita pe o suprafaţa totală de 42.923 mp

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Publică a Comunei Praid – UP II COMUNA PRAID

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată – U.P.I IUHODUL PRAIDULUI

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată -  U.P.III OCNA DE JOS

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a Societății Agricole „Silva Kőrispatak” – U.P.IX SILVA CRIŞENI

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a Societății Agricole „Gyepuser Crişeni – U.P. VIII GYEPUSER-CRIŞENI

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată şi Publică – UP.VII ATID

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată – U.P.V ATIA

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată – U.P.VI CORUND

Ocolul Silvic Privat Praid

Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Privată a Composesoratului de Pădure – Păşune Ocna de Sus, Societăţii  Agricole de Pădure şi Păşune privată "Észek" Ocna de Sus, Şcolii...

Composesoratul Bârzava

Plan de amenajament silvic al fondului forestier UP I Bârzava aflat în proprietatea privată al Composesoratului Bârzava

SC ING Service SRL

Plan Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru construirea unui sediu firmă ateliere şi staţie de preparare a betonului în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Livezilor, fn. jud. Harghita pe o...

Comuna Ciumani

Plan Urbanistic General al Comunei Ciumani

Comuna Cîrţa

Plan Urbanistic Zonal – pentru zona turistică Madicsa în Comuna Cârţa – Madicsa,  jud. Harghita

Comuna Sâncrăieni

Plan Urbanistic General al comunei Sâncrăieni

SC Stone Harghita SRL

Plan Urbanistic Zonal – care creează cadrul pentru exploatarea în carieră a plăcilor de andezite - roci ornamentale din perimetrul Mădăraş Vest, jud. Harghita pe o suprafaţă totală de S= 3000 mp

Tánczos Imre

Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru construirea unor case de vacanţă în, Mun. Miercurea – Ciuc str.Szécseny, fn., jud.Harghita pe o suprafaţa totală de S=6142 mp

Composesorat Frumoasa

Plan de amenajament silvic pentru fondul forestier Composesorat Frumoasa - UP VIII Composesoratul Frumoasa

Comuna Cîrţa

Plan Urbanistic Zonal – pentru zona turistică Madicsa în Comuna Cârţa – Madicsa,  jud. Harghita

Composesoratul Nicoleşti

Amenajamentul fondului forestier proprietatea privată a A.C. Nicoleşti - U.P. I Nicoleşt

Composesoratul Dăneşti

Amenajamentul fondului forestier proprietatea privată a A.C. Dăneşti - U.P. II Dăneşti

Ocolul silvic Liban Zetea

Planul de Management integrat pentru situl de importanţă comunitară Harghita Mădăraş - ROSCI0090 şi rezervaţia naturală 2493 Lacul Dracului

Comuna Sărmaş

Plan de amenajament silvic întocmit pentru pentru UPI Sărmaş în proprietatea Comunei Sărmaş care se află pe raza judeţului Harghita (S=3058,9 ha) şi judetului Suceava (S=460 ha)

Lazea Dragoş Laurenţiu

Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru amenajarea  clădirii existente pentru creşterea şi exploatarea bovinelor -14 capete în oraşul Bălan, str. Minei, nr.1, jud. Harghita pe o...

Biró József - Biró Rózsa

Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan a unei suprafeţe de teren 19480 mp din suprafaţa totală de S=65900 mp care creează cadrul pentru construirea unei...

Municipiul Gheorgheni

Plan Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni

Comuna Sărmaş

Plan de amenajament silvic întocmit pentru pentru UPI Sărmaş în proprietatea Comunei Sărmaş care se află pe raza judeţului Harghita (S=3058,9 ha) şi judetului Suceava (S=460 ha)

SC Forestaron SRL

Plan Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan a unei suprafeţe de 100.072,00 mp din suprafaţă totală de S=104.319,00 care creează cadrul pentru finalizarea...

SC Omega Euro - 2005 SRL

Planul Urbanistic de Detaliu - care creează cadrul pentru finalizarea construirii unei săli multifuncţionale în comuna Cârţa, str. Principală nr.250, jud. Harghita pe o suprafaţă totală de 2754 mp

Pál János

Plan Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan (6837 mp) care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit, în mun. Odorheiu –Secuiesc, str.Mikes...

Tamás Magda

Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în mun. Odorheiu Secuiesc, zona Csaloka fn., jud. Harghita pe o suprafaţa totală de S=8956 mp

Verzár István

Plan Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit, în mun. Odorheiu – Secuiesc str.Forţeni fn.,...