Deseuri de ambalaje de pesticide

  Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide ...

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (amendată prin Directiva 2004/12/CE) a fost transpusă în legislaţia românească prin H.G. 621/2005 (cu modificările...

Liata operatorilor econimici de colectare a deşeurilor de ambalaje

L iata operatorilor econimici de colectare a deşeurilor de ambalaje