SC Transavia SA

Raport privin impactul asupra mediului pentru proiectul: Modernizare şi extindere secţie făină proteica în spaţiile existente

Consiliul Judeţean Harghita

Memoriu de prezentare pentru revizuirea acordului de mediu pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita