Documentații procedura EIA și EA

Documentaţii procedura EIA și EA Titular Denumire proiect Data afişării pe site Bebrod Dekor Studio SRL INVESTIȚIE ÎN PRELUCRAREA...

SC TRANSAVIA SA

Raport privind studiul de impact asupra mediului pentru proiectul  Adaptarea capacității de producție a fermei nr. 10 Cristuru Secuiesc, conform cerințelor de piață” , propus a fi realizat...

SC Transavia SA

Raport privin impactul asupra mediului pentru proiectul: Modernizare şi extindere secţie făină proteica în spaţiile existente

Consiliul Judeţean Harghita

Memoriu de prezentare pentru revizuirea acordului de mediu pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita