SC TRANSAVIA SA

Raport privind studiul de impact asupra mediului pentru proiectul  Adaptarea capacității de producție a fermei nr. 10 Cristuru Secuiesc, conform cerințelor de piață” , propus a fi realizat...

SC Transavia SA

Raport privin impactul asupra mediului pentru proiectul: Modernizare şi extindere secţie făină proteica în spaţiile existente

Consiliul Judeţean Harghita

Memoriu de prezentare pentru revizuirea acordului de mediu pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita