Drafturi ale acordurilor de mediu

SICPOL S.R.L . -  Construire fabrică de poliol (proiect complex de reciclare a deșeurilor urbane solide PET pentru producerea de ambalaje și materiale de izolare a clădirilor), comuna...

Drafturi ale Deciziilor Etapei de Încadrare

Decizia Etapei de Încadrare - DRAFT Titular Denumire proiect Data afişării pe site SC Apaciuc-Har SRL Lucrări de explorare pentru apă...

Comuna Zetea

Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Zetea,satele Zetea şi Sub Cetate județul Harghita

Benedek Elvira II

Construire pensiune agroturistică în comuna Căpâlnița, județul Harghita

Oltean Daniel

Construire magazie de lemn

Kémenes András

Municipiul Topliţa

Lucrări de asfaltare străzi în municipiul Toplița, județul Harghita

S.N.T.G.N. Transgaz S.A

Racord și SRMP Mădăraș, alimentare cu energie electrică SRMP Mădăraș, județul Harghita

SC Imferex SRL

Construire pensiune agroturistica

Balint Judith

Schimbare destinație din pensiune turistică în sală de evenimente

Consiliul Judeţean Harghita

Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita

SC Wappal SRL

Montare panouri solare pe acoperiș de tip terasă existentă

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov

Lucrări reparații terasamente poduri și podețe (eliminarea puncte periculoase) – Consolidare taluz/versant km 138+050 - km 142+215 linia 504 Ghimeș-Siculeni

Gáll József-Ottó

Echipare,  dotare trasee de escaladă sportivă

Gáll József-Ottó

Parc de Aventură Lacul Roșu

SC Heineken Romania SA

Schimbare destinație din magazie de produse finite în magazie de produse finite și hală producție

SC Exclusiv Intermed SRL

Dezvoltarea activităţii la pensiunea „Banffy” din Topliţa, prin construirea a 3 buc. Vile turistice

Comuna Ciceu

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ciceu

SC Salastar SRL

Extindere atelier fabrică de folii și racord electric

SC Tisza Impex SRL

Construire grajd pentru vaci

Comuna Mereşti

Reabilitare pod Baczószege peste pârâul Homorodul-Mic DE2489 drum agricol

SC Intramuros Concept SRL

Construire apartamente de închiriat cu scop turistic (conf. Ordin nr. 65/2013) anexa 1.7; artic. 14/j.

SC Intramuros Concept SRL

Construire apartamente de închiriat cu scop turistic (conf. Ordin nr. 65/2013) anexa 1.7; artic. 14/j.

SC Power Design SRL

Mărirea siguranței de alimentare cu energie electrică al consumatorilor din zona LEA 20 kV Corund, derivația 20 kV Vărșag, LEA 20 kV Zetea, zona MHC Sub Cetate

SC Proelectrica SRL

Modernizare LEA JT și injecție putere satele Păuleni-Ciuc, Șoimeni și Delnița, județul Harghita

Károly Tamás

Construire magazie pentru scule

Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Terestre

Depozit de combustibil lichid aferent centralei termice din cazarma 2781 Lunca de Sus

Comuna Zetea

Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră cu branșamente în comuna Zetea, județul Harghita

SC Târnava Press 2003 SRL

Montare panouri fotovoltaice pe clădirea sălii polivalente-modernizarea activităţii Târnava Press 2003 S.R.L. prin achiziţionarea mijloacelor fixe

Municipiul Miercurea Ciuc

Reabilitare străzi din zona Jigodin: Câmpul Mic, Carierei

SC Profi Rom Food SRL

Lucrări de amenajare magazin Profi în clădire existentă și amenajare reclame pe fațade

Consiliul Județean Harghita prin SC Via Pont Invest SRL

Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale la podurile de DJ127A, KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149

Kovács Pál

Construire pensiune agroturistică cu parter şi mansardă

SC ILM Com SRL

Construire platformă betonată pentru amplasare staţie mobilă de distribuţie carburanţi, drum de acces, totem, împrejmuire

SDEE Harghita prin SSE-PL Miercurea Ciuc

Îmbunătățire nivel de tensiune orașul Vlăhița, strada Bradului și Turiștilor, jud. Harghita

Gál András

Construire casă de locuit

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Înființare adăpost de câini fără stăpân

SC Sekler Paktum SRL

Demolare clădiri din incinta SC Sekler Paktum SRL

Municipiul Miercurea Ciuc

Construire piață agro – alimentară nouă

Comuna Frumoasa

Rerabilitare şi modernizare Strada Pârâului, Comuna Frumoasa, jud. Harghita

Comuna Remetea

Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea

Kémenes Miklós

Construire foişor cu grătar

Parohia Reformată Rugănești

“ Amenajarea izvorului de apă ” propus a fi realizată în extravilanul comunei Şimoneşti, sat Rugăneşti, f.nr

SC Montrepcom SRL

Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă, localitatea Cecheşti, jud. Harghita

Comuna Siculeni

Amenajarea zonei monumentului SICULICIDIUM

Comuna Căpîlniţa

Canalizare menajeră şi staţia de epurare în comuna Căpîlniţa

Municipiul Gheorgheni

Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, fn. din Municipiul Gheorgheni, prin reconversia și refuncționalizarea terenului vacant și neutilizat

Comuna Porumbeni

Reabilitarea străzilor din comuna Porumbeni, județul Harghita

Elekes-Darabont Martin-Csaba

Elekes-Darabont Martin-Csaba

SC RDE Harghita SRL

Închidere parţială şi provizorie a celulei nr. 1

Comuna Corund

Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Corund, jud. Harghita

SC EMS Stone SRL

Exploatarea dioritelor din perimetrul Hodoşa, jud. Harghita

Comuna Ditrău

Reabilitarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Ditrău, județul Harghita

SC Balazs Natural Oil SRL

Înfiinţare punct de lucru prin amenajări interioare nestructurale pentru fabricarea uleiurilor vegetale

Csibi Elemér

Construire atelier prelucrare legume fructe

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Lucrări de monitorizare a izvoarelor de apă minerală nr:1,2,3, reabilitarea forajului nr.1 IMFBRM, respectiv executarea forajului de mică adâncime FH1 Szejke, pe baza Licenței de explorare...

Composesorat Csompoly

Construire anexă exploataţie agricolă şi cazare temporară

Mihók Attila

Construire casă de locuit, gard şi anexe

SC Apemin Tuşnad SA

Construire zid de sprijin lângă pârâu

Municipiul Topliţa

Exindere iluminat şi LES JT str. Vilelor – Pârtia de schi Municipiul Topliţa, judeţul Harghita

SC Perla Harghitei SA

Construire hală de producţie

Moguly Zelinda

Construire casă de vacanţă, garaj şi gard de împrejmuire

SC Laszlo-Constr SRL

Exploatarea agregatelor minerale din albia râului Târnava-Mare la Secuieni

Asociaţia Lumea Copiilor Kalibáskő

Dezvoltarea grădinii în scop pedagogic a Şcolii de Pădure Kalibáskő cu funcţionare în Păuleni-Ciuc cu vestiar şi grup sanitar cu rezolvarea utilităţilor (apă, canal, electric)

Székely Coloman

Construire anexă exploataţie agricolă

András Endre

Construire casă de locuit, garaj şi împrejmuire

SC Romproiect Electro SRL

Modernizare LEA JT și branșamente Comuna Bilbor, județul Harghita

SC Piramis Bogath SRL

Comuna Secuieni

Comuna Sândominic

Reabilitare stradă comunală Rét

Orbán Orsolya

Reconstruirea unei case de locuit

Asociaţia Green Zone

Societatea Naţională a Apelor Minerale SA

Construire sistem de dispersie apă minerală în arealul Mlaştinii Borşaroş, Sâncrăieni

Kedves Zsolt

Înființare bazine piscicole

Comuna Ditrău

Modernizare și consolidare drum comunal DC65 în comuna Ditrău, sat Jolotca

Zakariás István

Reconstruire trei clădiri (casă de locuit şi anexe gospodăreşti)

SC Salutaris Bio Farm SRL

Construire foişor şi zid de sprijin – cişmea apă minerală

SC Attila & David SRL

Construire căsuță de vacanță din lemn 5 buc și clădiri de recepție cu camerele la etaj

Consiliul Judeţean Harghita

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Harghita

SC Tilia Farm SRL

Amenajare spațiu de producție fără modificări

SC Heineken România SA

Construire hală producţie cidru

SC Palinca Jamy SRL

Amenajare mică distilerie, în clădire existentă, fără modificări constructive” propus a fi amplasat în municipiul Odorheiu Secuiesc

Molnár Márton Levente

Construire casă de locuit, branşament electric

SC Rebo Angus Karpaten SRL

Construire grajd pentru bovine de carne

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Închiderea depozitului neconform de deşeuri menajere

SC ING Service SRL

Construire staţie de betoane

SC Vodafone România SA

Amplasare staţie telefonie mobilă

Vitos László

Construire casă de locuit, magazie pentru lemne, gard şi utilităţi

Municipiul Miercurea Ciuc

Amenajare locuri de parcare, drum de acces și alei în zona cartierului Spicului

SC Goscom SA

Diversificarea tipului de combustibil prin utilizarea de peleţi din coji de floarea soarelui pe lângă peleţi din lemn şi gaze naturale în centralele termice Patinoar, Eroilor, Morii, Stadion din...

Comuna Remetea

Reabilitare strada Fenekalja-în comuna Remetea, jud. Harghita

Comuna Ciceu

Reabilitare drum comunal DC 155 de la poziţia km 0+000 – 1+900

Antal András

Construire hală pentru maşini agricole, utilaje şi adăpost temporar pentru animale

Cramba Dumitru

Extindere casă de locuit şi amenajare teren tenis

Comuna Joseni

Modernizare şi reabilitare drum comunal Fenekut, comuna Joseni, judeţul Harghita

SC Capra Neagră SRL

Construire acoperiş la clădirea existentă

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Construire sală de sport Şcoala Generală Orbán Balázs