Municipiul Odorheiu Secuiesc

Amenajarea zonei verzi Cserehát prin reconversia și reutilizarea terenului, respectiv refuncționalizarea clădirii degradate al observatorului astronomic din municipiul Odorheiu Secuiesc, jud....

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Închiderea depozitului neconform de deşeuri menajere

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Construire locuinţe sociale Cserehat III

SC Pados Plus SRL

Redeschiderea carierei PADOS pentru exploatarea andezitului

Municipiul Gheorgheni

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi staţie de epurare în municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita