Decizii finale etapa de incadrare 2017

Decizie de menținere a Acordului de mediu nr. 8/2012, revizuit la 28.11.2013 - S.C. DEVA GOLD S.A. - Exploatarea minereurilor auro argentifere în perimetrul Certej Decizie etapa de...

Decizii finale etapa de incadrare

Decizie finală - COMUNA ORĂȘTIOARA DE SUS - Amenajarea fondului forestier proprietate publică ce aparține Comunei Orăștioara de Sus - UP I Orăștioara de Sus Decizie finala -...

Decizie etapa de incadrare Deva Gold 2012

  DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ( PROIECT) ...

DECIZII