CAT 2024

CAT 2023

CAT 2022

CAT 2021

CAT 2020

CAT 2019

CAT 2018

CAT 2017

CAT 2016

INFORMATII GENERALE

IMPORTANT! Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmhd-old.anpm.ro/Mediu/reglementari-16

Acordul de mediu - reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Autorizatia de mediu -reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 Autorizatie integrata de mediu –este act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.